Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2480972
Aanvang-sluiting 15-10-2019 18:30 - 15-10-2019 20:30

Uitnodiging
tot bijwoning van de Auditcommissie

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 18:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Het verslag van 18 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

3

Vast agendapunt
min
Besluit

De accountant is deze vergadering niet aanwezig, er zijn geen meldingen over advieswerk.

Bespreekstukken

4

De auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de kwaliteit van het stuk.

min
Besluit

De commissie stelt enkele inhoudelijke vragen die worden toegelicht door de controller en de wethouder. De auditcommissie heeft geen opmerkingen over de kwaliteit van het stuk. Het voorstel zal als bespreekstuk worden behandeld bij de commissie Bestuur, hedenavond.

5

De controller licht de stand van zaken rond de begroting toe en verzorgt een nadere technische duiding aan de hand van concrete vragen vanuit de leden van de auditcommissie.

min
Besluit

De controller geeft aan de hand van enkele sheets (ibabs) een nadere toelichting op de begroting.

6

Bespreken stand van zaken en vervolg (plannen kennismaking etc.)

min
Besluit

Het voorstel is om de kennismaking met de (te benoemen) directeur/voorzitter van de rekenkamer te organiseren voorafgaand aan de gemeenteraad van 26 november.
Kosten van de overeenkomst worden nog nader onderzocht, de auditcommissie vindt de kosten van het eerste jaar behoorlijk fors.
De heer Strop geeft aan dat hij via de mail een suggestie heeft gedaan voor een eventueel onderzoek van de rekenkamer, namelijk de samenwerking met vrijwilligersorganisaties bij (maatschappelijke) instellingen. Dit wordt ondersteund door de andere leden.

Ingekomen stukken

7

min
Besluit

De managementletter wordt ter kennisgeving aangenomen.

Sluiting

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

-Auditplan 2019

min
Besluit

Voor de volgende auditcommissie zal de accountant worden uitgenodigd om het auditplan 2019 te kunnen bespreken.

10

min
Besluit

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 19.25 uur de vergadering.

Voorzitter: A.C. van 't Zelfde