Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Grondgebied, Samenleving en Bestuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Grondgebied, Samenleving en Bestuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Grondgebied, Samenleving en Bestuur
Vergadernummer 2456576
Aanvang-sluiting 17-09-2019 19:30 - 17-09-2019 21:30

Uitnodiging
tot bijwoning van de openbare vergadering van de samengestelde raadscommissie Grondgebied, Samenleving en Bestuur

Datum: dinsdag 17 september 2019
Tijd: 19:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Bespreekstukken

4

5

6

7

Dit stuk is in een eerder stadium al aan de orde geweest, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 24 september

8

Dit betreft een technisch voorstel, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 24 september

9

Dit betreft een technisch voorstel, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 24 september

10

Dit betreft een technisch voorstel, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 24 september

11

Dit betreft een technisch voorstel, het presidium stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 24 september

Sluiting

18

19

Inspreekrecht burgers
Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte reactie.  

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het RIS.  

Voorzitter: A.C. van 't Zelfde