Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Bestuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Bestuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Bestuur
Vergadernummer 2474422
Aanvang-sluiting 15-10-2019 20:30 - 15-10-2019 22:00

Uitnodiging
tot bijwoning van de openbare raadscommissie Bestuur

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 20:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Landvast

Sluiting

7

8

Inspreekrecht burgers
Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte reactie.

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem.

Voorzitter: A.H. Brasser