Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1917240

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1917240

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1917240
Onderwerp Raadsvoorstel Definitief ontwerp reconstructie Blokweer 2
Ingekomen/gepubliceerd 06-04-2017 12:30:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsvoorstel Definitief ontwerp reconstructie Blokweer 2 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Blokweer 2.pdf Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Definitief ontwerp reconstructie Blokweer 2 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Blokweer 2 - Definitief Ontwerp (31-03-2017).pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype bijlage 2 Advies VO Wijkgroep Blokweer2 def..docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype bijlage 3 uitgangspunten ontwerp.docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Blokweer2 - parkeerbalans D.O. (31-03-2017).pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Brieven van bewoners Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 7 Begrotingswijziging Reconstructie Blokweer 2 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 8 Fasering Blokweer 2 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Raadsmemo Blokweer2 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype reactie bewoners nav commissie grondgebied 11 april 2017 Algemeen