Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2478941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2478941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2478941
Onderwerp Raadsvoorstel Gebiedsperspectief Kinderdijk
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2019 09:47:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 19:30
Status Aangenomen
Titel Amendement CU en CDA Gebiedsperspectief Kinderdijk
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Ondergetekenden stellen bij amendement voor het volgende in het besluit opgenomen tekst onder beslispunt 1: Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk (Stuurgroep Kinderdijk, 3 oktober 2019) vast te stellen te wijzigen in: Het advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk van de stuurgroep Kinderdijk van 3 oktober 2019 integraal over te nemen met toevoeging van een extra uitgangspunt binnen lijn 2 (de manier waarop wij de leefbaarheid in het werelderfgoed en de dorpen gaan beschermen), namelijk de expliciete borging van de participatie van inwoners molenaars en ondernemers bij de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. Met deze toevoeging over participatie van inwoners, molenaars en ondernemers zijn de ambitie, randvoorwaarden en uitgangspunten in dit advies kaderstellend voor de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk. De raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de input en outcome van deze participatie. Toelichting: In Alblasserdam zijn we gewend aan 'samen doen' en iedere belanghebbende te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, deze werkwijze zou ook voor Gebiedsperspectief Kinderdijk nadrukkelijk moeten gelden (dus inclusief burgers en ondernemers). In het huidige raadsvoorstel en -besluit is naar onze mening de borging van de participatie door inwoners molenaars en ondernemers bij de uitwerking en invulling van de toekomst van Kinderdijk onvoldoende. Wij ontvangen hierover ook signalen uit de samenleving. De termen ‘in gesprek gaan en blijven’ vinden wij te vrijblijvend. Het amendement is erop gericht om de belangen van inwoners, molenaars en ondernemers in dit gebied nadrukkelijk terug te zien in de overwegingen van beslissingen in het uitvoeringsprogramma. Die participatie moet wat ons betreft vanaf vandaag een structurele component zijn in de vervolgstappen en de raad wenst daarover ook halfjaarlijks geïnformeerd te worden. J. Sterrenburg, CU en A.C. Strop, CDA
Amendement ondertekend Gebiedsperspectief Kinderdijk.pdf