Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2480266

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2480266

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2480266
Onderwerp Raadsvoorstel tot wijziging GR VRZHZ (toegevoegd)
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2019 20:42:36
Document Document type
Icoon voor documenttype 2019-66 Raadsvoorstel VRZHZ aanpassing GBR.doc Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 2019-66 Bijlage 3 Raadsbesluit aanpassing GR VRZHZ.docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype 2019-66 bijlage 1 2019-306_collegebrief wijziging GR VRZHZ met bijlagen.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie