Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2693907

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2693907

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2693907
Onderwerp Raadsinformatiebrief 5de generatie mobiele communicatie (5G)
Ingekomen/gepubliceerd 03-06-2021 20:09:36
   
Vergadering - Commissie Grondgebied - dinsdag 22 juni 2021 19:30
Besluit:

Er hebben zich twee insprekers gemeld bij dit agendapunt. De voorzitter geeft achtereenvolgens Petra Kapteijn en Paula Rijneveld het woord. Zij vertellen met welke gezondheidsproblemen zij te maken krijgen indien ze dicht bij zendmasten wonen. Ook stellen zij vragen t.a.v. het te voeren beleid op zendmasten.  
De voorzitter stelt voor om deze raadsinformatiebrief terug te nemen. Arco Strop vult aan om bijv. via een memo de vragen van de insprekers te beantwoorden en dat memo dan toe te voegen aan dit stuk ter behandeling in september. De commissie stemt daarmee in.
De raadsinformatiebrief wordt mee terug genomen naar het presidium.