Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Doorlopende lijst ingekomen stukken

De raad neemt kennis van de volgende stukken.
min
Besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

a

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

b

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

c

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

d

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

e

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

f

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

g

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

h

min
Algemeen besluit
De ingekomen stukken zoals vermeld op deze doorlopende lijst, worden ter kennisgeving aangenomen.

i

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

j

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

k

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.