Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 1

Gemeente Dordrecht

Thema' 1

Openstaand onderwerp 1 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 12:38
Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Omschrijving Drechtsteden, GRD
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Nieuwsbrief SDD irt coronavirus nr.2 20-05-2020
Raadsinformatiebrief Meerjarenplan dienstverlening 2020 - 2024 07-05-2020
Informatiebrief raad SDD i.r.t. maatregelen Coronavirus 21-04-2020
Raadsinformatiebrief Visie Sociaal Domein 30-01-2020
Raadsvoorstel 14e technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 05-12-2019
Aanzet voor ruimtelijk-economische samenwerking raden DS 21-11-2019
Samenwerking Drechtsteden 12-11-2019
Raadsvoorstel Zienswijze op deelneming GRD in werkgeversvereniging VNG in verband met volgen CAO 11-09-2019
Brief voorzitter Drechtraad inzake besluitvorming rond regionale samenwerking 05-06-2019
Raadsmemo Voortgang commissie Deetman, november 2018 12-12-2018
Raadsvoorstel Zienswijze geactualiseerde begroting GRD 2019 06-12-2018
GRD jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 24-05-2018
Raadsinformatiebrief Stand van zaken vervolgtraject rapport Verstandig Versterken 29-03-2018
Raadsvoorstel Zienswijze geactualiseerde perspectiefnota en geactualiseerde begroting GRD 2018 15-01-2018
Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen juridische entiteit detacheringen 15-01-2018
Raadsvoorstel zienswijze geactualiseerde begroting GRD 27-11-2017
Raadsinformatiebrief Onderzoek regionale samenwerking 27-10-2017
Brief Burgemeester Dordrecht inzake onderzoek toekomst regionale samenwerking 27-10-2017
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (12e wijziging) 26-10-2017
Raadsvoorstel Toetreding Hardinxveld-Giessendam tot regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten 26-10-2017
Brief Provincie begroting en jaarrekening GRD 12-10-2017
Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2018 diverse gemeenschappelijke regelingen 09-06-2017
Raadsvoorstel geactualiseerde begroting 2017 GRD 16-01-2017
Brief Prov. ZHZ inzake begroting 2017 GRD 21-12-2016
Rib aan Drechtraad en gemeenteraaden inzake stand van zaken applicatieconsolidatie 15-12-2016
Raadsvoorstel Zienswijze afronding dialoog systematiek Trap op Trap af 30-11-2016
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (11e wijziging) 02-11-2016
Raadsinformatiebrief Zienswijzen oranje en rode voorstellen 14-07-2016
Raadsvoorstel Juridische entiteit mobiliteitsplatform doelgroepenvervoer 16-06-2016
Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2017 diverse gemeenschappelijke regelingen 12-05-2016
Raadsmemo Faillissement Internos 24-03-2016
Raadsvoorstel Lokale opvatting afronding dialoog over systematiek Trap op Trap af 29-02-2016
Raadsvoorstel Deelname participatiefonds Innovation Quarter 29-02-2016
Brief Prov.Zuid Holland Begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk 11-02-2016
Raadsvoorstel Zienswijze concept geactualiseerde begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 30-11-2015
Brief DSB inzake toetreding Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden 19-11-2015
Vergaderschema 2016 Drechtsteden 15-10-2015
Raadsvoorstel Verzoek Hardinxveld-Giessendam om toetreding tot de GR Drechtsteden 24-08-2015
Raadsvoorstel Zienswijze concept jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 Drechtwerk 25-06-2015
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden(10e wijziging) 04-06-2015
Raadsvoorstel Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GEVUDO 11-05-2015
Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2016 diverse gemeenschappelijke regelingen 07-05-2015
Raadsvoorstel Zienswijze voorstel GRD Trap af, tweede ronde 06-05-2015
Raadsvoorstel Nota Verbonden partijen Alblasserdam 2015 02-04-2015
Raadsvoorstel Onderzoek naar toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de GR Drechtsteden 29-01-2015
Raadsinformatiebrief Stand van zaken vorming Drechtstedelijk Klantcontactcentrum 26-01-2015
Raadsvoorstel zienswijze geactualiseerde begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 04-12-2014
Raadsvoorstel investeringen Sportpark Souburgh 24-11-2014
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (9e wijziging) 04-11-2014
Raadsvoostel Regionalisering brandweerkazernes 04-11-2014
Zienswijze Regionaal Meerjarenprogramma 28-10-2014
Raadsinformatiebrief Vorming van een Drechtstedelijk Klantcontactcentrum 22-09-2014
Raadsvoorstel over jaarstukken 2013 en begroting 2015 van diverse gemeenschappelijke regelingen 28-08-2014
Raadsvoorstel benoeming burgemeester Blase in de Drechtraad ten behoeve van zijn benoeming in het Drechtstedenbestuur 19-06-2014
Raadsvoorstel 8e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 10-06-2014
Brief Gedupteerde Staten betreft visie en uitgangspunten intergemeentelijke samenwerking 15-05-2014
Raadsmemo geactualiseerde begroting 2014 GR Drechtsteden 20-01-2014
Raadsmemo geactualiseerde begroting 2014 GR Drechtsteden Dienstverlening en Bestuur 13-01-2014
Raadsinformatiebrief over Voortgangsrapportage organisatieontwikkeling 02-12-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2012 regionoale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden 31-10-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2012 Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden 31-10-2013
Raadsvoorstel over Toestemming inzake het aangaan van een samenwerkingsregeling 31-10-2013
Factsheet Drechtsteden 10-09-2013
Raadsinformatiebrief over Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2013 Samenleving 02-09-2013
Jaarrekening 2012 Halt Zuid-Holland Zuid 29-08-2013
Samenwerking en toekomst Drechtsteden 29-08-2013
Raadsmemo over milieujaarverslag Drechtsteden 29-08-2013
Raadsinformatiebrief over Ontwikkelprogramma Drechtsteden 29-08-2013
Raadsmemo over Toezegging P.J. Verheij inzake landelijk onderzoek Omgevingsdienst 29-08-2013
ZHZ Veilig juli 2013 Nr. 25 Veiligheidsregio ZHZ 29-08-2013
Raadsmemo Samenwerking en toekomst Drechtsteden Dienstverlening en Bestuur 29-08-2013
Uitnodiging Klankbordbijeenkomst ondernemers over Aanbestedingsbeleid op donderdag 11 juli 2013 van 19.00 tot ca. 21.00 uur in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250 te Dordrecht. 09-07-2013
Paragrafen weerstandvermorgen Drechsteden 13-06-2013
Begrotingen 2014 en Jaarrekeningen 2012 van diverse gemeenschappelijke regelingen 04-06-2013
Brief vergaderdata Drechtstedendinsdagen 2014 28-05-2013
Drechtsteden, beantwoording technische vragen A. Stremler over transitieplan I&A 23-04-2013
Raadsinformatiebrief over Vragen D66 IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden) 26-03-2013
Drechtsteden, transitieplan I&A 22-03-2013
Drechtsteden, uitnodiging Drechtstedendinsdagavond 2 april 2013 22-03-2013
Raadsinformatiebrief over Overheveling taken bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en APV naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 04-03-2013
D66, schriftelijke vragen Ingenieursbureau Drechtsteden 22-02-2013
Drechtsteden, uitnodiging Drechtstedendinsdagavond 5 maart 2013 22-02-2013
Drechtsteden, uitnodiging Drechtstedendinsdagavond 5 februari 2013 28-01-2013
Partij v.d. Arbeid Drechtsteden, visie op de toekomst van de Drechtsteden 23-01-2013
Drechtsteden, uitnodiging Drechtraad 15 januari 2013; 02-01-2013
Drechtsteden, Veiligheidsregio, DPG, uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 31-12-2012
Drechtsteden; 2e prijs werkconferentie Innovatie Bedrijfsvoering; 21-12-2012
Drechtsteden, Regionaal Mobiliteitsplan 2011-2016 17-12-2012
Brief DSB beantwoording vragen CDA 03-12-2012
Drechtsteden, uitnodiging Drechtstedendinsdag 4 december; 30-11-2012
Drechtsteden; uitnodiging Drechtstedendinsdag 12 juni 30-05-2012
Drechtsteden; vergadering Drechtraad 3 juli 30-05-2012
Drechtsteden; uitnodiging Drechtstedendinsdag 8 mei 25-04-2012
Zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 10-04-2012