Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 8

Gemeente Dordrecht

Thema' 8

Openstaand onderwerp 8 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 13:07
Onderwerp Overige ingekomen stukken
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Ingekomen mail stopzetten activiteiten 5g netwerk 20-05-2020
Ingekomen mail inzake corona spoedwet 20-05-2020
Brief SBB Corona update Nationale Boomfeestdag 20-05-2020
Ingekomen mail actiegroep 5G Het Gooi Zegt Nee 20-05-2020
Ingekomen mail Vuurwerkcheck oproep inzake verkoop vuurwerk 20-05-2020
Brief gemeente Beesel werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering 20-05-2020
Mail Stichting Lobby Lokaal inzake digitaal vergaderen 20-05-2020
Persbericht thuis leren stichting Leergeld 20-05-2020
Uitnodiging gemeenteraad 4 mei 2020 20-05-2020
Ingekomen mail meldpunt hoge pieptonen 14-05-2020
Ingekomen mail Stichting Alles voor mekaar 14-05-2020
Motie opheffen huurdersheffing gemeente Zandvoort 21-04-2020
Voortgangsrapportage Regionale Maatschappelijke Agenda 21-04-2020
Brief Milieudefensie voor veranderaars inzake biomassa-installaties en warmtetransitievisie 21-04-2020
Verslaglegging RES 6 en 8 februari 2020 Drechtsteden 21-04-2020
Motie Begrotingsevenwicht gemeente Westvoorne 21-11-2019
Raadsmemo nevenfunctie Wethouder Verheij 03-07-2019
Jaarstukken Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 2018; 28-06-2019
Brief van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) met Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 19-04-2019
Persbericht van Onafhankelijk Papendrecht; 07-01-2019
Brief St. Seniorenraad Alblasserdam 14-06-2018
Brief Nationale Ombudsman 24-05-2018
Brief Onafhankelijk Papendrecht inzake Burenraad DuPont Chemours 07-12-2017
Brief GS inzake rapportage interbestuurlijk toezicht over 2016 07-12-2017
Circulaire politieke ambtsdragers rechtspositieregelingen 2018 07-12-2017
Brief aan referendumcommissie 07-12-2017
Nieuwsbrief SIMAV september 2017 12-10-2017
Brief Humanitas continuering aanbod dienstverlening 24-08-2017
Mededeling SIMAV benoeming lid DB 14-08-2017
Brief Prodemos dag van de Democratie 22-06-2017
Monitor Discriminatie politie-eenheid Rotterdam 22-06-2017
Brief NOC.NSF participatie van kinderen in armoede 18-05-2017
Mail RDA 13-04-2017
Nieuwsbrief SIMAV januari 2017 30-03-2017
Intentieverklaring bomenverdrag 30-03-2017
Brief Sociale Alliantie aan gemeenteraden 30-03-2017
Brief huurdersstichting CombiRaad oproep verhuurderheffing 30-03-2017
Infomail PAB inzake budgetrecht raad 30-03-2017
Brief ROCOV inzake OV en infrastructuur 30-03-2017
Motie raad Hof van Twente inzake legalisering cannabis 30-03-2017
Raadsmemo Contract met dierenasiel Louterbloemen te Dordrecht en de Landelijke Dierenbescherming 12-01-2017
Afsluiten wegen voor het indienen bezwaarschriften 21-12-2016
Motie gemeente Waddinxveen inzake Holland Outlet Mall Zoetermeer 21-12-2016
Brief vakbond Varkenshouders 15-12-2016
Brief Rechtbank inzake beroep Comit├ę Behoud het landelijk karakter Vinkenpolderweg 15-12-2016
Motie Holland Outlet Mall Zoetermeer 15-12-2016
Aanbeveling Cli├źntenraden over toekomst beschermd en begeleid wonen 17-11-2016
Fairtrade gemeenten 17-11-2016
Raadsmemo Splitsingstraject Eneco Holding BV 20-09-2016
De Terugtrapper 1 2016 van de Fietsersbond 26-05-2016
Brief KNMvD Dierenklinieken in detailhandel 26-05-2016
Raad voor het openbaar bestuur aanbieding advies 15,9 uur 26-05-2016
Jaarstukken 2015 SIMAV 24-03-2016
Raad voor Openbaar Bestuur Advies Wisselwerking 11-02-2016
Brief 't Raedheijs inzake terrasinvulling 11-02-2016
Ingekomen mail dhr. Schulpen inzake Ondernemersfonds 11-02-2016
Verslag van de Proeffabriek, samen werken aan de toekomst van het Groene Hart 11-02-2016
Ingekomen brief mevrouw E. Vriens 19-11-2015
Brief Provincie Zuid Holland rapport interbestuurlijk Toezicht over 2014 19-11-2015
Raadslid.Nu actieplan lokale rekenkamers 15-10-2015
Nieuwsbrief september 2015 Gewoon Zwemmen 15-10-2015
Brief aan college en raad Ned.vakbond Varkenshouders 28 september 2015 15-10-2015
Brief ministerie van Veiligheid en Justitie inzake Crisisnoodopvang 15-10-2015
Brief Raadslid.nu over de rol en positie van de gemeenteraad 17-09-2015
Brief Captains Dinner 2015 17-09-2015
Nieuwsbrief 3 Beschermd Wonen 25-06-2015
Brief Stichting Stadspoort 25-06-2015
Brief Stichting De Vijfde Macht 25-06-2015
Petitie Sociale Alliantie 25-06-2015
Brief SIMAV 09-06-2015
Waterschap Rivierenland nieuwsbrief 20-05-2015
Intrekken bezwaarschrift Hof en Singel 20-05-2015
Ingekomen brief Van Erk 07-05-2015
Raadsinformatiebrief Rapport van de gemeentearchivaris 2014 07-05-2015
Ingekomen brief de heer Aalders uit Nijmegen 20-04-2015
Maandnieuwsbrief Raadslid Nu 20-04-2015
felicitatie Drechtstedenbestuur 20-04-2015
Jaarverslag SIMAV 25-03-2015
GEHEIME Raadsinformatiebrief Koningsdag 18-03-2015
Ingekomen brief over rapportage Verkenning Urgente Noden 11-12-2014
Vaststellen agenda's BIO en commissies 18 november 2014 04-11-2014
Circulaire Ministerie BZ correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden 15-10-2014
De Groene Flits september 2014 18-09-2014
Brief mevr. Leenhouts 18-09-2014
De Groene Flits juli 2014 18-09-2014
Jaarverslag FNV Lokaal Drechtsteden 2013 18-09-2014
De Groene Flits 420 8 september 2014 18-09-2014
De Groene Flits augustus 2014 18-09-2014
Vooraankondiging Captains Dinner 2014 18-09-2014
Raadsvoorstel Toekenning erepenning aan dhr. A.B. Blase 18-09-2014
motie gemeente Hellevoetsluis inzake kinderpardon; 30-06-2014
Agenda's komende raadsronde 10-06-2014
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid rapport Afspraken en Resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid 15-05-2014
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid rapport Handhaving tijdens de dienstverlening 15-05-2014
Nieuwsbrief fietsersbond Drechtsteden De Terugtrapper mrt 2014 10-04-2014
Jaarverslag SIMAV 2013 10-04-2014
Bekrachtiging geheimhouding 23-01-2014
Tympaan instituut regioverkenning 2013 over samenwerking op het terrein van maatschappelijke participatie; 20-01-2014
Nieuwsbrief De Terugtrapper december 2013 van de fietsersbond Drechtsteden 16-12-2013
Brief aan Burgemeester en wethouders betreffende CAO gemeenten 05-11-2013
Bedankbrief van de regionale programmaraad ABCNZ 05-11-2013
Brief van de Stichting Schaliegasvrij Nederland 03-09-2013
Waternieuws Nieuwsbrief voor gemeenten in het rivierengebied - Waterschap Rivierenland 29-08-2013
Brief van dhr. C. Veen - Natuurgids IVN over Schutsluis Alblasserdam 29-08-2013
Gemeente Alblasserdam Wilgenplein Nieuws juni 2013 29-08-2013
Werkgevers Drechtsteden, Speerpunten WD 29-08-2013
Nieuwsbrief AWBZ juli 2013 - nummer 2 29-08-2013
Zienswijze van gemeente Westland over de vorming van Metropool Rotterdam Den Haag 29-08-2013
Kenniskring Lokaal 13 Verslag symposium 17 mei 2013 en informatie over de komende symposia van 4 oktober en 8 november 2013 29-08-2013
Brief SP Dordrecht over meevaller Sociale Dienst Drechtsteden over 2012; 29-08-2013
Brief van dhr. C. Veen - Natuurgids IVN over Sluis Alblasserdam 29-08-2013
Brief Woonkracht 10 over afscheid bestuurder Dhr. J. de Gruijter 29-08-2013
Workshop Raadsleden en Veiligheid te Rotterdam; 04-06-2013
Vertrek bestuurder dhr. J. de Gruijter 28-05-2013
De terugtrapper, Uitgave van Fietsersbond Afdeling Drechtsteden 28-05-2013
Voetbalvereniging De Alblas, uitnodiging receptie 60jarig bestaan vereniging 23-04-2013
Uitnodiging presentatie Atlas 2013 15-04-2013
Uitnodiging regiocafe Rivierenland De Publieke Zaak 18-03-2013
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 10 januari 31-12-2012
PCO, uitnodiging nieuwjaarsreceptie 17-12-2012
Uitnodiging van het Deltaprogramma voor de bijeenkomst op 10 december; 30-11-2012