Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 9

Gemeente Dordrecht

Thema' 9

Openstaand onderwerp 9 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 13:16
Onderwerp SVHW en Eneco
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Aanbieding zienswijze begroting SVHW 20-05-2020
Raadsvoorstel verkoop aandelen Eneco 13-01-2020
Raadsmemo Update transactieproces en toelichting op het besluitvormingsproces 03-01-2020
SVHW Voorjaarsnota en vastgestelde begroting 2020; 19-09-2019
Ingekomen brief met Jaarstukken 2018 SVHW 19-04-2019
Ontwerpbegroting 2020 SVHW 19-04-2019
Voortgang transactieproces Eneco, start fase niet-bindende biedingen 19-04-2019
Raadsvoorstel Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 29-03-2019
Raadsmemo Uitkomsten mediationtraject aandeelhouderscommissie Eneco en Raad van Commissarissen 24-05-2018
Kadernota SVHW 24-05-2018
Aanbiedingsbrief SVHW jaarrekening 2017 en begroting 2019 24-05-2018
GEHEIME Raadsmemo Eneco 25-01-2018
Najaarsnota 2017 SVHW; 07-12-2017
Raadsvoorstel Consultatie inzake aandeelhouderschap Eneco Groep N.V. 07-09-2017
Raadsmemo Consultatie inzake aandeelhouderschap Eneco 15-08-2017
Vastgestelde begroting 2018 SVHW 14-08-2017
Voorjaarsnota 2017 SVHW 14-08-2017
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 01-06-2017
Jaarrekening en accountantsverklaring SVHW 20-04-2017
Kadernota 2018 SVHW ter kennisname 30-03-2017
Raadsmemo mogelijk lek persoonsgegevens 15-12-2016
Raadsvoorstel Intrekken Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting Alblasserdam 05-12-2016
GEHEIME raadsmemo Eneco Holding BV 17-11-2016
Vastgestelde begroting SVHW 20-09-2016
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 01-12-2015
Raadsinformatiebrief over Uitvoering WOZ 19-12-2013
Conceptbegroting SVHW 2014 ter beoordeling 15-05-2013