Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 21

Gemeente Dordrecht

Thema' 21

Openstaand onderwerp 21 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 15:01
Onderwerp Dijklint
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief centrum - dijklint Alblasserdam 05-10-2017
Raadsmemo Ontwikkelingen centrum - dijklint Alblasserdam 30-03-2017
Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Beneden Merwede Route deel 1,3 en 4 30-08-2016
Raadsmemo Afsluiting Algerabrug Krimpen aan den IJssel 23-06-2016
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen dijklint Alblasserdam 11-05-2016
Raadsmemo Evaluatie inrichtingsplan dijklint 24-03-2016
GEHEIME Raadsmemo buitenruimte 22-01-2015
Raadsinformatiebrief verweerschrift naar aanleiding van ingestelde beroepen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dijklint 03-07-2014
Raadsvoorstel over 2e gewijzigde vaststelling bestemmingsplan dijklint 31-12-2013
Raadsmemo over Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Dijklint 24-10-2013
Brief Raad van State over Bestemmingsplan Dijklint Alblasserdam 02-09-2013
Inrichtingsplan Dijklint 04-06-2013
Raadsinformatiebrief over tussenuitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Dijklint 28-05-2013
Wethouder Verheij, uitnodiging eindbijeenkomst 21 maart 2013, inrichtingsplan Dijklint; 18-03-2013
Wethouder Verheij, raadsmemo inrichtingsplan Dijklint, brief Belangengroep Dijk 18-03-2013
Raad van State, bestemmingsplan Dijklint, beroep hr. V. Horssen 20-02-2013
Belangengroep Dijk, ter kennisneming, ontwerpwerkgroep Dijklint 23-01-2013
Wethouder Verheij, uitnodiging tussenbijeenkomst inrichtingsplan Dijklint 14-01-2013
Raad van State, bestemmingsplan Dijklint, verzoek om voorlopige voorziening (hr. V. Horssen); 30-11-2012
Raad van State, Alblasserdam, bestemmingsplan Dijklint, beroepschrift M.J. van Horssen 20-09-2012
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dijklint 22-03-2012