Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 24

Gemeente Dordrecht

Thema' 24

Openstaand onderwerp 24 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 15:04
Onderwerp Jeugd
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Initiatiefvoorstel (PvdA) organisatie week tegen de kindermishandeling 19-09-2019
Raadsmemo betreffende Besluitvorming Omdenknotitie 05-07-2019
Raadsmemo inzake Factsheet Serviceorganisatie jeugd 1e kwartaal 2019 21-06-2019
Raadsinformatiebrief Evaluatie Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) 27-11-2017
Raadsinformatiebrief Tijdelijke huisvesting Centrum voor Jeugd en Gezin 05-10-2017
Raadsinformatiebrief inzake vermeende ontoereikende capaciteit jeugdhulp 30-03-2017
Brief Ouderplatform ZHZ 30-03-2017
Raadsmemo Plaatsen Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) nabij Skatebaan Vondellaan 30-03-2017
Raadsinformatiebrief Update wachtlijsten Veilig Thuis deel 5 08-12-2016
Raadsvoorstel Evaluaties jeugd 26-09-2016
Raadsinformatiebrief Rapportages jeugdhulp Serviceorganisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams 20-09-2016
Ingekomen brief Evaluatie Service Organisatie Jeugd ZHZ 20-09-2016
Raadsmemo Brief van Service Organisatie jeugd inzake wachtlijsten Veilig Thuis 20-09-2016
Raadsmemo Behoeftepeiling jongeren Alblasserdam 20-09-2016
Raadsinformatiebrief Wijziging afvaardiging in de Raad voor het publiek belang van Stichting Jeugdteams 25-08-2016
Raadsinformatiebrief Aanvullende informatie jaarrekening 2015 Service Organisatie Jeugd ZHZ 14-07-2016
Raadsinformatiebrief Evaluaties Jeugd 31-05-2016
Raadsmemo vragen inzake Gewijzigde Verordening Jeugdhulp 2015 11-02-2016
Raadsinformatiebrief voortgang jongerenvoorzieningen 07-01-2016
Raadsvoorstel Gewijzigde verordening Jeugdhulp Zuid Holland Zuid 03-12-2015
Raadsinformatiebrief Opschorten inning ouderbijdragejeugdhulp GGZ 04-11-2015
Brief Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-10-2015
Raadsinformatiebrief Brief aan college inzake knoppennotitie en PGB 08-10-2015
Nieuwsbrief Veiligheidshuis ZHZ 17-09-2015
Mail VVE Middelwetering inzake JOP's 17-09-2015
Mail VVE Middelwetering inzake JOP's II 17-09-2015
Raadsinformatiebrief Publiciteit inzake vermeende tekorten crisisplaatsen jeugd 14-09-2015
Raadsinformatiebrief Voorgenomen plan Jongerenontmoetingsplekken (JOP) 09-06-2015
Schriftelijke vragen VVD nav berichtgeving over inrichten hangplekken 22-01-2015
Raadsinformatiebrief Calamiteitenplan jeugdhulp 02-01-2015
Raadsinformatiebrief voorkomen overlast jeugd&plaatsing JOP's in het kader van het jeugdbeleid 18-12-2014
Brief Drechtsteden toezegging vanuit de carrousel Drechtraad 3 juni inzake Jeugdhulp 11-12-2014
Brief Jeugd sport en cultuur fonds Zuid-Holland 22-10-2014
Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 01-10-2014
Nieuwsbrief Dienst Gezondheid en Jeugd juni 2014 03-07-2014
Raadsinformatiebrief Mandaat inkoop jeugdhulp 12-06-2014
Raadsvoorstel Tweede vervolg bestuursopdracht jeugdhulp 2014 10-06-2014
Raadsvoorstel Inrichten serviceorganisatie jeugdhulp 10-06-2014
Raadsvoorstel Sturingsnotitie jeugdhulp 2014 10-06-2014
Nieuwsbrief Dienst Gezondheid en Jeugd februari 2014 10-04-2014
Raadsinformatiebrief Jaarverslag Leerplicht een Voortijdig schoolverlaten 2012 - 2013 31-03-2014
Raadsvoorstel over Serviceorganisatie Jeugdhulp 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over Samenwerkingsconvenant huiselijk geweld en kindermishandeling 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over Winterbrief 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd 30-01-2014
Raadsvoorstel over Beleidsplan jeugdhulp Alblasserdam 2015 - 2018 10-01-2014
Nieuwsbrief dienst Gezondheid&Jeugd Verzuip jij je toekomst dec.13-3 08-01-2014
Nieuwsbrief dienst Gezondheid & Jeugd over gezond gewicht 16-12-2013
Nieuwsbrief dienst Gezondheid&Jeugd ZHZ van oktober 2013 05-11-2013
Raadsinformatiebrief over Beleidsarm regionaal transitie arrangement jeugdzorg (RTA) 04-11-2013
Raadsvoorstel over liquidatieplan Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 31-10-2013
Aanbiedingsbrief van Ministerie van Veiligheid en Justitie betreffende de Veiligheidshuizenkrant 30-10-2013
Rapportage van Samenwerkend Toezicht Jeugd over Meldcode: stap 0 24-09-2013
Kinderrechtenmonitor 2013 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over Kadernotitie “Passend verbinden van onderwijs en zorg voor jeugdigen in de Drechtsteden” Samenleving 09-09-2013
Raadsmemo over Besteding BDU en DCU jeugd 29-08-2013
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in verkiezingsprogramma 29-08-2013
Raadsmemo over Gemeentelijk gebruik van protocollen jeugdzorg 29-08-2013
Schaalkeuzes Jeugdzorg 28-05-2013
Vaststellen nota Jeugdbeleid 2013 - 2014 08-05-2013