Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 29

Gemeente Dordrecht

Thema' 29

Openstaand onderwerp 29 abonneer
Aangemaakt 30 mei 2013 09:57
Onderwerp Bestemmingsplannen
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsmemo Bestemmingsplan Oost-Kinderdijk nabij 9, de Bockhorn 20-05-2020
Raadsinformatiebrief Overzicht ruimtelijke ontwikkelingen Alblasserdam 05-12-2019
Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam 11-09-2019
Raadsinformatiebrief Rapportage onderzoek Vergunningverlening, handhaving, en ruimtelijke component Den Ouden transport bv 11-09-2019
Raadsinformatiebrief [geheim] 17-04-2019
Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 29-03-2019
Raadsinformatiebrief Ontwerp bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven 01-03-2019
Raadsmemo intrekken beroep bestemmingsplan Landelijk Gebied 24-05-2018
Zienswijze ontwerp wijzigingsplan inrit standplaats locatie 24-05-2018
Raadsinformatiebrief Ontwerp-bestemmingsplan Waterhoven Oost-Vinkenpolderweg 10-05-2018
Raadsvoorstel Mercon-Kloos 28-03-2018
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2016 welstandcommissie Dorp, Stad en Land 27-10-2017
Raadsmemo bestemmingsplan Landelijk gebied verweerschrift 12-10-2017
Raadsmemo bestemmingsplan Landelijk Gebied 14-08-2017
Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 06-04-2017
Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening geluid Aan de Noord Alblasserdam 12-09-2016
Raadsinformatiebrief Start procedure herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied 17-08-2016
Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie ontwikkeling 12 kavels Lint Vinkenpolderweg 01-12-2015
Raadsmemo haalbaarheidsonderzoek openstelling schutsluis 15-10-2015
Raadsmemo Vergunningsvrij bouwen 20-04-2015
Raadsvoorstel vaststelling Herstelplan Alblasserdam 02-03-2015
Raadsvoorstel onttrekking openbaarheid (gedeelte W.B. van de Veldestraat) 10-11-2014
Raadsinformatiebrief Startdocument Centrumvisie 04-11-2014
Raadsinformatiebrief herontwikkeling Kerkstraat - Cornelis Smitstraat 27-10-2014
Raadsinformatiebrief ontwerp bestemmingsplan Herstelplan Alblasserdam 08-10-2014
Raadsinformatiebrief Vaststellingsovereenkomst project Mercon Kloos 21-05-2014
Raadsmemo aanvullende vragen raadsinformatiebrief centrumontwikkelingen 30-01-2014
Raadsinformatiebrief memo centrumontwikkelingen 06-01-2014
Raadsmemo over Samenvatting Gebiedsvisie Kinderdijk 02-12-2013
Raadsvoorstel over Verklaring van geen bedenkingen en aanvraag ontheffing Verordening Ruimte Kortland 42 04-11-2013
Raadsinformatiebrief over ontwerp omgevingvergunning Randweg 116 04-11-2013
Afgifte verklaring van geen bedenkingen bedrijfspand van Hennaertweg 30-05-2013
Wethouder Veerman, raadsmemo Kerkstraat 19-21 23-04-2013
Vaststelling bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg 11-04-2012
Verplaatsen bebouwdekomgrens Vinkenpolderweg 22-03-2012