Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 47

Gemeente Dordrecht

Thema' 47

Openstaand onderwerp 47 abonneer
Aangemaakt 02 juli 2013 14:18
Onderwerp Duurzaamheid
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Brief update proces Regionale Energiestrategie Drechtsteden 14-05-2020
Brief Drechtse Stromen inzake investering opbrengst verkoop Eneco aandelen 18-12-2019
Raadsvoorstel Lening aan de BSSA voor zonnepanelen 31-05-2019
Raadsvoorstel Transitievisie Warmte 1.0 14-03-2019
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage duurzaamheidsagenda 10-05-2018
Raadsvoorstel Kredieten voor plaatsing zonnepanelen 05-02-2018
Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst en -agenda Energiestrategie Drechtsteden 15-01-2018
Raadsmemo Monitoring Luchtkwaliteit Dam/Ruigenhil 23-11-2017
Raadsvoorstel Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 27-10-2017
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 10-05-2017
Raadsmemo Luchtzuiveringsinstallatie 12-04-2017
Mail Greenpeace Nederland inzake schone energie 11-01-2017
Raadsinformatiebrief Energiestrategie Drechtsteden 01-09-2016
Raadsinformatiebrief Duurzaamheidsmaatregelen scholen 12-05-2016
Raadsvoorstel Vaststellen Duurzaamheidsagenda 2016-2020 12-05-2016
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geluid Aan de Noord 01-02-2016
Presentaties duurzaamheidscafé 11 februari jl over gezonde lucht 25-03-2015
Raadsinformatiebrief energiebesparing en duurzame opwekking 16-02-2015
Raadsvoorstel Duurzaamheid schoolgebouwen 29-01-2015
Raadsmemo voortgang quick-wins A15 11-12-2014
De Groene Flits maart 2014 10-04-2014
Stichting Duurzame Samenleving met de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2014 20-01-2014
Raadsvoorstel over Opwekken van duurzame energie via een zonne-energiesysteem op gemeentelijk gebouw aan de Staalindustrieweg nr. 1 31-12-2013
Raadsinformatiebrief over Milieujaarverslag 2012 30-09-2013
Raadsinformatiebrief over Voortgang uitvoering duurzaamheidsactieplan 29-08-2013
Raadsinformatiebrief over Het stimuleren van duurzaamheid bij bedrijven Ruimte 29-08-2013