Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 51

Gemeente Dordrecht

Thema' 51

Openstaand onderwerp 51 abonneer
Aangemaakt 17 juli 2013 16:01
Onderwerp Griffie
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Bijeenkomsten gemeenteraad voor de maand maart geannuleerd 16-03-2020
Installatie nieuw raadslid J.R. Pardo Kruidenier 12-12-2019
Raadsvoorstel instellen ad-hoc-commissie Onderzoek Geloofsbrieven 12-12-2019
Benoeming raadscommissielid (burgerraadslid) M.M.J. van der Ende 12-12-2019
Afscheid raadslid I. Glavas 12-12-2019
Raadsvoorstel aanwijzen lid en plv. lid Drechtraad 12-12-2019
Raadsvoorstel ontheffing woonplaatsvereiste wethouder 05-12-2019
Raadsvoorstel inrichting Rekenkamerfunctie Alblasserdam 2019 21-11-2019
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 18-10-2019
Vergaderschema gemeenteraad 2020 27-09-2019
Raadsvoorstel wijzigen Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Alblasserdam 2019 11-09-2019
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 20-06-2019
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 12-12-2018
Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 12-12-2018
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 14-06-2018
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 24-05-2018
Raadsvoorstel benoeming Commissievoorzitters 05-04-2018
Raadsvoorstel instelling werkgeverscommissie griffie 05-04-2018
Raadsvoorstel benoeming waarnemend raadsvoorzitter 05-04-2018
Raadsvoorstel Aanwijzen Drechtraadleden en plaatsvervangend Drechtraadleden 05-04-2018
Raadsvoorstel benoeming commissieleden (burgerraadsleden) 2018 - 2022 05-04-2018
Oordeel rechtmatigheid verkiezingen 22-03-2018
Onderzoek geloofsbrieven raadsleden 22-03-2018
Afscheid raadsleden 22-03-2018
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken 15-02-2018
Nieuwe vastgestelde versie Regelement van Orde voor de Drechtraad 25-01-2018
Raadsvoorstel benoeming commissielid CDA 24-01-2018
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken 24-01-2018
Raadsvoorstel benoeming commissielid CU 13-12-2017
Vergaderschema 2018 gemeenteraad Alblasserdam 23-11-2017
Raadsvoorstel gewijzigde griffieverordening 27-10-2017
Raadsvoorstel Beslissingen op bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 18 april 2017 07-09-2017
Raadsvoorstel opheffen geheimhouding stuk 22-06-2017
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken 22-06-2017
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 22-05-2017
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 13-04-2017
Drechtstedendinsdagen 2018 13-04-2017
Raadsvoorstel Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste J. Kraijo 30-03-2017
Raadsvoorstel benoeming raadscommissielid de heer R. Zonnebeld 30-03-2017
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 30-03-2017
Raadsvoorstel Voordracht auditcommissie Drechtsteden: De heer C. van Werkhoven 30-03-2017
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 19-01-2017
Circulaire rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden 15-12-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 15-12-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 17-11-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 01-11-2016
Raadsvoorstel beslissing op bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 31 mei 2016 29-09-2016
Brief CdK Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste 20-09-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 15-09-2016
Vergaderschema gemeenteraad 2017 15-09-2016
Raadsvoorstel beslissing op bezwaarschrift kredietakkoord 11 woonwagenstandplaatsen aan de Vinkenpolderweg 24-08-2016
Brief ProDemos deelname Dag van de Democratie 23-06-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 23-06-2016
Circulaire min.BZ wettelijke regeling inzake geheimhouding 26-05-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 26-05-2016
Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdiensten 2017-2019 17-05-2016
Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdiensten 2017-2019 12-05-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 14-04-2016
Raadsvoorstel Voorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder J. Kraijo 04-04-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken 24-03-2016
Agenda's commissies komende raadsronde 29-02-2016
Bezwaarschrift tegen besluit gemeenteraad inzake oprichting ondernemersfonds van firma Maat 11-02-2016
Circulaire Wijzigingen in de Gemeentewet 11-02-2016
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 10-02-2016
Raadsvoorstel Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester 03-02-2016
Raadsvoorstel Beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluit van 22 september 2015 10-12-2015
Raadsvoorstel tot bekrachtiging op geheimhouding van stukken 10-12-2015
Circulaire VNG geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten 07-12-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 19-11-2015
Vergaderschema 2016 gemeenteraad Alblasserdam 15-10-2015
Raadsvoorstel benoeming commissielid A. Groenendijk (CDA) 15-10-2015
Circulaire ministerie BZ & K inzake rechtspositie 17-09-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 20-05-2015
Raadsvoorstel voordracht P.Sterrenburg AGC 20-05-2015
Raadsvoorstel Beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluit van 27 januari 2015 12-05-2015
Raadsvoorstel opheffen geheimhouding 16-04-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 16-04-2015
Mededelingen burgemeester 13-04-2015
Lijst opschonen vertrouwelijke stukken 13-04-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 18-03-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 11-02-2015
Raadsvoorstel Rekenkamercommissie 02-02-2015
Raadsinformatiebrief eindrapport Noordoevers 02-02-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 21-01-2015
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken 11-12-2014
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 13-11-2014
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 15-10-2014
Raadsvoorstel bekrachtiging geheime stukken 18-09-2014
Tweede termijn gemeenteraad 03-07-2014
Eerste termijn college 03-07-2014
Tweede termijn college 03-07-2014
Raadsbesluit benoeming commissieleden 03-07-2014
Bekrachtiging geheimhouding; 30-06-2014
Bekrachtiging geheimhouding 22-05-2014
Benoeming Drechtraadleden en plaatsvervangende Drechtleden 02-04-2014
Vaststellen agenda Hamerraad 8 april 2014 02-04-2014
Afleggen van de eed dan wel verklaring en belofte 25-03-2014
Afscheid griffier en proces nieuwe griffier 02-09-2013
Verzoek ontslag als griffier 29-08-2013