Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 53

Gemeente Dordrecht

Thema' 53

Openstaand onderwerp 53 abonneer
Aangemaakt 23 juli 2013 11:41
Onderwerp Onderwijs
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsvoorstel Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2020-2023 13-02-2020
Raadsvoorstel Jaarrekening/jaarverslag Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2018 13-01-2020
Raadsinformatiebrief stand van zaken ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan (IHP) 25-11-2019
Brief met info PIT kinderopvang en onderwijs 14-06-2018
Raadsinformatiebrief Toezichtinformatie/jaarverslag kinderopvang 2017 07-06-2018
Raadsvoorstel Benoeming lid bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 07-06-2018
Raadsvoorstel Meerjarenbegrotingen Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2018-2021 en 2017-2020. 05-02-2018
Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet/budget ten behoeve van realisatie IKC De Twijn. 05-02-2018
Raadsinformatiebrief Realisatie IKC De Twijn 27-11-2017
Raadsvoorstel Jaarrekening Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2016 22-11-2017
Raadsinformatiebrief Integraal Kindcentrum (IKC) De Twijn 06-04-2017
Ontslagbrief secretaris SOBA 12-01-2017
Raadsvoorstel Instemmen jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 27-10-2016
Raadsinformatiebrief Toezichtinformatie/jaarverslag kinderopvang 2015 31-05-2016
Raadsvoorstel Meerjarenbegroting openbaar onderwijs 31-03-2016
Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 03-12-2015
Raadsmemo nieuwe vervoerscontracten leerlingenvervoer 17-09-2015
Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet Het Kompas 24-08-2015
Raadsvoorstel Meerjarenbegroting openbaar onderwijs 2015-2018 02-03-2015
raadsinformatiebrief evaluatie schoolzwemmen nieuwe stijl 17-12-2014
Raadsvoorstel Wijziging statuten stichting openbaar basisonderwijs Alblasserdam (SOBA) 04-11-2014
Raadsvoorstel Instemmen jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 25-09-2014
Raadsinformatiebrief Onderwijsmonitor 15-07-2014
Raadsinformatiebrief over Techniek in het Onderwijs 24-02-2014
Raadsvoorstel over Meerjarenbegroting openbaar onderwijs 03-02-2014
Raadsinformatiebrief over Integraal Kindcentrum (IKC) PCOAZ 30-01-2014
Raadsmemo over Invoering Raad van Toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 19-12-2013
Bureau Oberon De verlengde schooldag en de zomerschool 03-10-2013
Raadsvoorstel Goedkeuring begroting 2013 openbaar onderwijs 30-09-2013
Vaststellen begroting bestuur stichting openbaar onderwijs Alblasserdam 29-08-2013
Gemeente Medemblik, brief aan min. inzake adviesrapport over kleine scholen 17-04-2013
Gemeente Montferland, advies onderwijsraad opheffingsnorm kleine scholen 12-04-2013
Wethouder Verheij; raadsmemo aanvullende gegevens ontwerpbegroting openbaar onderwijs 2013 02-04-2013
Gemeente Peel en Maas, motie sluiten kleine scholen 02-04-2013
Gemeente Moerdijk, motie Voorkomen sluiting kleine scholen 22-03-2013
Raadsinformatiebrief over Kennisnemen van jaarverslag Leerplicht 2011-2012 Zuid-Holland Zuid 19-03-2013
Gemeente Dantumadeel, motie sluiting kleine scholen 18-03-2013
Krediet asbestsanering en herstel plafonds/verlichting basisschool Het Kompas 26-02-2013
Raadsmemo vaststellen begroting openbaar onderwijs 2013 13-02-2013
Raadsinformatiebrief over Onderwijsmonitor 2011 03-12-2012
Begroting 2012 Stichting openbaar basisonderwijs Alblasserdam 03-09-2012