Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 58

Gemeente Dordrecht

Thema' 58

Openstaand onderwerp 58 abonneer
Aangemaakt 13 augustus 2013 14:42
Onderwerp Schriftelijke vragen
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Schriftelijke vragen CDA afvalinzameling Alblasserdam 20-05-2020
Schriftelijke vragen PvdA crisisopvang van kinderen 20-05-2020
Schriftelijke vragen CDA Mercon Kloos 20-05-2020
Schriftelijke vragen CU veilige doorgang Kortlandse Brug 18-05-2020
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen SGP fractie Alblasserdampas 08-05-2020
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen PvdA beveiliging industriegebieden 06-05-2020
Schriftelijke vragen SGP belijning N915 Brug over de Noord - Noordeinde 21-04-2020
Schriftelijke vragen PvdA Veiligheid op de industiegebieden 21-04-2020
Schriftelijke vragen SGP Alblasserdampas 21-04-2020
Schriftelijke vragen PvdA Vaccinatiegraad, gratis vaccinatie mogelijkheid voor jong volwassenen 21-04-2020
Raadsinformatiebrief Onderzoek gratis vaccinatiemogelijkheid jongvolwassenen 27-03-2020
Schriftelijke vragen SGP inzake communicatie gemeente Alblasserdam (ingetrokken na bespreking) 18-10-2019
Raadsinformatiebrief beantwoording D66-vragen fietspad Pijlstoep 07-10-2019
Schriftelijke vragen PvdA winsten grote zorgbedrijven 19-09-2019
Schriftelijke vragen VVD inzake kostenonderbouwing 19-09-2019
Schriftelijke vragen D66 fietspad Pijlstoep 19-09-2019
Raadsinformatiebrief Beantwoording Schriftelijke vragen VVD 11-09-2019
Raadsinformatiebrief met beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de winsten van grote zorgbedrijven 11-09-2019
Schriftelijke vragen D66 openbaar subsidieregister 14-06-2018
Schriftelijke vragen D66 over mogelijkheden tot bezwaar voor belanghebbenden Blokweer 2 24-05-2018
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen D66 26-02-2018
Raadsinformatiebrief Toegankelijkheid Lammetjeswiel voor mensen met een beperking 14-02-2018
Raadsinformatiebrief SGP-vragen over sluiproute Vinkenpolderweg 14-02-2018
Schriftelijke vragen D66 Camera opnamen jeugd onder invloed door Politie 25-01-2018
Schriftelijke vragen PvdA Naleven van het VN gedrag voor rechten van de mensen met een beperking 25-01-2018
Raadsinformatiebrief beantwoording vragen VVD met betrekking tot reclameborden 27-11-2017
Schriftelijke vragen VVD handhavingsbeleid gemeente inzake het plaatsen van borden 23-11-2017
Raadsinformatiebrief Onderzoek fietsverbinding Edisonweg - Molenpad 07-09-2017
Raadsinformatiebrief Inzameling PMD (plastic, metaal en drankkartons) Drentse Hof 10-05-2017
Schriftelijke vragen D66 nav werkbijeenkomst gemeentehuis/raadhuisplein 13-04-2017
Raadsinformatiebrief Vragen VVD inzake opening JOP 30-03-2017
Schriftelijke vragen VVD Plaatsing JOP Roemer Visscherstraat 30-03-2017
Schriftelijke vragen SGP New Energy Tour finish Alblasserdam 30-03-2017
Raadsmemo Beveiliging tegen datalekken 16-01-2017
Schriftelijke vragen CDA inzake Beveiliging tegen datalekken 21-12-2016
Schriftelijke vragen VVD verkeersveiligheid Vinkenpolderweg 17-11-2016
Schriftelijke vragen en beantwoording LBA 17-11-2016
Raadsmemo Beantwoording schriftelijke vragen SGP: openingstijden brug 17-11-2016
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen VVD over verkeersveiligheid Vinkenpolderweg en Westeinde 15-11-2016
Schriftelijke vragen CDA bezwaarschrift raadsbesluit inzake oprichting ondernemersfonds 11-02-2016
Raadsmemo Vragen SGP fractie inzake Gewijzigde Verordening Jeugdhulp 2015 11-02-2016
Raadsinformatiebrief beantwoording vragen VVD fractie en evaluatie Oud en Nieuw 21-01-2016
Schriftelijke vragen SGP onveilige oversteekplaatsen 20-05-2015
Schriftelijke vragen LBA inzake speech Dodenherdenking 2015 20-05-2015
Raadsmemo schriftelijke vragen LBA betreffende speech Dodenherdenking 20-05-2015
Raadsmemo Herinrichting Polderstraat nav vragen CU 20-05-2015
Raadsinformatiebrief Beantwoording vragen CDA rondom Dijklint 12-05-2015
Schriftelijke vragen D66 over brug nabij Mesdaglaan 20-04-2015
Schriftelijke vragen CU opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ 20-04-2015
Raadsmemo vragen VVD 20-04-2015
Schriftelijke vragen SGP dwangsom Nedstaal inzake overschrijding uitstoot kwik 20-04-2015
Schriftelijke vragen CDA afronding van de werkzaamheden op en rond het dijklint 20-04-2015
Raadsinformatiebrief Beantwoording raadsvragen D66 over de brug nabij de Mesdaglaan 02-04-2015
Raadsinformatiebrief beantwoording vragen van CDA, CU en VVD 02-02-2015
Raadsinformatiebrief beantwoording vragen D66 inzake sporthal Blokweer 29-01-2015
Schriftelijke vragen VVD nav berichtgeving over inrichten hangplekken 26-11-2014
Raadsmemo Schriftelijke vragen VVD-fractie nav AD-artikel gemeenteloketten 22-10-2014
Raadsinformatiebrief Jozua kerkgenootschap 03-07-2014
Raadsmemo beantwoording schriftelijke vragen CDA 9 januari 2014 06-02-2014
Raadsmemo Molenbiotoop 30-01-2014
Raadsmemo technische vragen 27-01-2014
Schriftelijke vragen VVD over de wet WOZ conform art.42 van het reglement van Orde 21-11-2013
Fractie VVD, schriftelijke vragen Huurprijzen sportverenigingen GR Souburgh 23-04-2013
Fractie VVD, schriftelijke vragen Winkelleegstand 23-04-2013
Wethouder Veerman; raadsmemo beantwoording vragen D66 inzake Pijlstoep 31 17-12-2012
Schriftelijke vragen VVD Ligplaatsen Jachthaven 12-12-2012
Fractie D66, schriftelijke vragen over verontreiniging Pijlstoep 30-11-2012
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake Hornbach 11-04-2012
Vragen VVD-fractie inzake schadeverhaal bij vandalisme;Remy Goedhart 10-04-2012
Raadsmemo beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende stand van zaken sportaccommodaties;Sjoerd Veerman; 10-04-2012