Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 63

Gemeente Dordrecht

Thema' 63

Openstaand onderwerp 63 abonneer
Aangemaakt 20 augustus 2013 17:13
Onderwerp Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 OZHZ 20-05-2020
Raadsinformatiebrief Implementatie omgevingswet 27-03-2020
Raadsinformatiebrief Jaarprogramma OZHZ 2020 24-01-2020
Ingekomen mail inzake petitie GenX en PFOA 23-01-2020
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen PFOA en GenX sinds 2017 04-11-2019
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 07-10-2019
Raadsvoorstel Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 07-10-2019
Vastgestelde Begroting en Jaarstukken OZHZ incl. zienswijzen 19-09-2019
Voorstel tot 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 17-04-2019
Raadsinformatiebrief Jaarprogramma 2019, Uitvoering Wabo-brede taken en werkzaamheden voor de gemeente Alblasserdam, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 17-04-2019
Raadsinformatiebrief Jaarprogramma 2018, Uitvoering Wabo-brede taken en werkzaamheden voor de gemeente Alblasserdam, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 10-05-2018
Raadsvoorstel MER-beoordeling voorgenomen aanleg 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam 27-03-2018
Raadsmemo kamerbrief GenX en PFOA 15-02-2018
RIVM rapport risicoduiding en voorkomen FRD-903 in drinkwater 25-01-2018
Brief OZHZ terugkoppeling AB 25-01-2018
Raadsmemo gebruik van asbesthoudend straalgrit in Alblasserdam 07-12-2017
Raadsinformatiebrief Zienswijze op ontwerpbeschikking revisievergunning FNSteel 07-12-2017
Raadsinformatiebrief Voortgang acties PFOA in de bodem 27-11-2017
Raadsmemo beantwoording Kamervragen Chemours 14-08-2017
Raadsmemo Beroep Oasen 22-06-2017
Raadsmemo Chemours 22-06-2017
Raadsinformatiebrief Jaarverslag OZHZ 2016 09-06-2017
Raadsinformatiebrief Jaarrapportage 2016 OZHZ 07-06-2017
Raadsinformatiebrief Jaarprogramma 2017 OZHZ 06-02-2017
Raadsmemo Voordracht Wethouder A. Kraijo 10-01-2017
Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening geluid Aan de Noord Alblasserdam 09-01-2017
Raadsmemo Besluit intrekken vergunningen Jaffa 17-11-2016
Memo Presidium Voorstel onafhankelijk deskundige en uitleg provincie op het dossier Pijlstoep 01-11-2016
Raadsmemo Informatie Bodemdossier West-Kinderdijk 20-09-2016
Begroting 2017 OZHZ 20-09-2016
Raadsmemo voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 23-06-2016
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2015 OZHZ 13-06-2016
Jaarverslag 2015 OZHZ 26-05-2016
Raadsinformatiebrief Status Woningen aan de Ruigenhil 09-05-2016
Raadsmemo Tussenbericht vergunningprocedure Nedstaal/Heros 14-04-2016
Raadsmemo Voorontwerp Geluid 'Aan de Noord' 14-04-2016
Raadsinformatiebrief Advies college van B en W in de rol van wettelijk adviseur revisietraject Nedstaal/Heros en FNsteel 31-03-2016
Raadsmemo Vergunningentraject Nedstaal/Heros en FNsteel 11-02-2016
Raadsmemo 2e kwartaalrapportage 2015 meetgegevens luchtkwaliteit Alblasserdam 19-11-2015
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 29-10-2015
Raadsmemo Vaststelling omgevingsvergunning Schenk 15-10-2015
Raadsmemo Vervolg Evaluatie PZH Omgevingsdiensten 15-10-2015
Vastgestelde begroting 2016 OZHZ 15-10-2015
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2014 Programma luchtkwaliteit Drechtsteden en besteding middelen 3e tranche 12-10-2015
Raadsmemo Rapportage aanbevelingen voor aanpak en onderzoek ter verbetering van de luchtkwaliteit in Alblasserdam. 17-09-2015
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 15-07-2015
Raadsmemo Meetgegevens luchtkwaliteit: 1e kwartaalrapportage 2015 25-06-2015
Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2014 uitvoering milieu en bouw- en woningtoezichtstaken 07-05-2015
Raadsvoorstel(ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen 08-04-2015
Raadsinformatiebrief Luchtkwaliteit Alblasserdam 02-04-2015
Raadsmemo Jaarrapport luchtkwaliteitmetingen Alblasserdam 25-03-2015
Raadsinformatiebrief Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst 29-01-2015
Raadsmemo Stand van zaken dossier schaliegas 22-01-2015
Raadsmemo Evaluatie Omgevingsdiensten door Provincie Zuid-Holland 22-01-2015
Raadsmemo tweede kwartaalrapportage luchtkwaliteit 16-10-2014
Mailing OZHZ tav raadsleden 03-07-2014
Motie D66 discussienota Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 12-06-2014
Bespreking stukken verbeterplan OZHZ vanuit de BIO van 4 februari 2014 01-04-2014
Raadsvoorstel Jaarprogramma 2014 milieu en bouw&woningtoezicht 25-03-2014
Raadsinformatiebrief Schaliegas 10-03-2014
Regionaal onderzoek OZHZ 30-01-2014
Omgevingsdienst ZHZ, zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst ZHZ 2014 05-04-2013
Het Jaarprogramma 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam 11-04-2012