Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 70

Gemeente Dordrecht

Thema' 70

Openstaand onderwerp 70 abonneer
Aangemaakt 05 november 2013 13:13
Onderwerp Projecten Buitenruimte
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
GEHEIME Raadsinformatiebrief 08-05-2020
Raadsinformatiebrief Wijzigingsplan geluid en nieuw bestemmingsplan voor afvoerleiding en parkeerplaatsen Hogendijk Alblasserdam 13-01-2020
Raadsvoorstel aanvullend krediet fase 3 reconstructie Blokweer 2 11-09-2019
Schriftelijke vragen D66 parkeren Scheldeplein 14-06-2018
Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen D66 Blokweer 2 07-06-2018
Raadsvoorstel Principe verzoek West Kinderdijk 375 07-06-2018
Raadsmemo Partner Statiegeld Alliantie 15-02-2018
Raadsmemo Antwoord raadsvragen Groenstructuurplan 29-01-2018
Raadsvoorstel Groenstructuurplan Alblasserdam 15-01-2018
Brief dhr/mevr Berbé afval scheiden 22-06-2017
Raadsmemo Herstel na nieuwe aanleg drempel Plantageweg 21-06-2017
Ingekomen brief ouderenorganisaties inzake afvalscheiding 22-05-2017
Raadsmemo New Energy Tour 22-05-2017
Raadsvoorstel Subsidie Landschapstafel AV en extra financiering project Lammetjeswiel 10-05-2017
Raadsinformatiebrief Overeenkomsten Sporthal Molenzicht 10-05-2017
Raadsvoorstel Definitief ontwerp reconstructie Blokweer 2 06-04-2017
Brieven inwoners Zwanebloem inzake reconstructie Blokweer 2 30-03-2017
Raadsmemo Gebouw Biggelmee definitief dicht 30-03-2017
Raadsmemo Gebouw Biggelmee gesloten 30-03-2017
Raadsinformatiebrief West Kinderdijk 375 23-03-2017
Raadsinformatiebrief Ontwerpvergunning Hof en Singel fase 4 06-02-2017
Raadsmemo storingen Brug over de Noord 17-11-2016
Raadsinformatiebrief provinciaal beleidskader openbaar vervoer 01-11-2016
Raadsvoorstel Definitief ontwerp herinrichting Scheldeplein 29-09-2016
Raadsmemo Pijlstoep bodemverontreiniging Pijlstoep 31 20-09-2016
Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet project Lammetjeswiel 01-09-2016
Raadsinformatiebrief Hof en Singel, deelfase 4 14-07-2016
Raadsinformatiebrief Voorlopig ontwerp herinrichting Scheldeplein 14-07-2016
Geheime raadsmemo Gemeente Alblasserdam 26-05-2016
Raadsmemo Inritten Cortgene 26-05-2016
Raadsinformatiebrief Project Lammetjeswiel 10-05-2016
Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet reconstructie Blokweer Noord 29-03-2016
Raadsmemo fietsgeleidingssysteem bij trappen Brug over de Noord en storingen aan de brug 24-03-2016
Raadsmemo saneringsvoorstel oude wasserij Pijlstoep 24-03-2016
Raadsinformatiebrief Stand van zaken herinrichting Scheldeplein 01-02-2016
Raadsinformatiebrief Openbare verlichting 11-01-2016
Raadsinformatiebrief Project Lammetjeswiel 11-01-2016
Raadsinformatiebrief Glasvezel in Alblasserdam 11-01-2016
Raadsmemo Hof en Singel - aanpassing woningen type A - presentatie 10-12-2015
Milieu inventarisatie Schutsluis Alblasserdam 19-11-2015
Raadsvoorstel ParticiPand 02-11-2015
Raadsmemo Bos Rijkee 15-10-2015
Raadsmemo verkeersmaatregelen ivm nieuwe aansluiting elektra IHC Kinderdijk 17-09-2015
Zienswijze herzienplan Hof en Singel 17-09-2015
Raadsvoorstel Vaststellen verklaring van geen bedenkingen project Parallelweg fase 1 en 2 19-08-2015
Raadsinformatiebrief Ontwerp omgevingsvergunning Parallelweg fase 1 en 2 bouw 28 woningen 19-08-2015
Raadsinformatiebrief Oversteekplaats Van Eesterensingel bij Wilgenplein 08-06-2015
Raadsvoorstel Herinrichting Bos Rijkee en parkeerterrein Nedersassen 08-06-2015
Raadsvoorstel voorbereidingskrediet koppeling Beneden-Merwederoute aan BAR-route 08-06-2015
Raadsmemo Herinrichting Polderstraat 06-05-2015
Raadsvoorstel Project Waterhoven 07-04-2015
Raadsinformatiebrief Evaluatie Camperbeheer 2014 29-01-2015
Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2018 24-11-2014
Raadsvoorstel Groot onderhoud oude deel begraafplaats 24-11-2014
Raadsmemo Planning plantageweg 03-07-2014
Nieuwsbrief ondergrondse containers bij hoogbouw 03-07-2014
Raadsmemo kap platanen bij het Trosgebouw 10-04-2014
Raadsvoorstel over dijk- en havenwoningen en technische afronding openbare ruimte Alblasserwerf. 31-12-2013
Raadsvoorstel over Makado en Wilgenplein, reconstructie Ruimte 05-11-2013