Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 71

Gemeente Dordrecht

Thema' 71

Openstaand onderwerp 71 abonneer
Aangemaakt 21 november 2013 09:23
Onderwerp WMO
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsvoorstel Uitvoering Wet Inburgering 2021 13-02-2020
Raadsvoorstel Verordening algemene voorzieningen Wmo 13-02-2020
Raadsvoorstel Integraal Preventieplan Sociaal Domein 13-01-2020
Info Platform tegen Armoede Drechtsteden 14-06-2018
Raadsmemo proces armoedebeleid 24-05-2018
Raadsinformatiebrief Convenant "Aanpak tegen armoede" Alblasserdam 10-05-2018
Raadsinformatiebrief Monitor Sociaal 2017 27-03-2018
Raadsinformatiebrief Bestuursopdracht en ontwikkelagenda personen met verward gedrag 07-09-2017
Raadsmemo Vraag en Antwoord overzicht inzake vragen Ouderplatform 22-06-2017
Raadsinformatiebrief Mantelzorgondersteuning en waardering 2017 en 2018 09-06-2017
Raadsvoorstel Garantstelling Rivas 07-06-2017
Raadsinformatiebrief Wmo-uitvoeringsprogramma 2017-2018 10-05-2017
Raadsmemo Onderzoeken Sociaal Domein 30-03-2017
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen en begroting 2017 Beschermd Wonen en Opvang 10-01-2017
Wethoudersbrief actuele ontwikkelingen WMO 2015 van staatssecretaris Van Rijn 15-12-2016
Raadsmemo Overname maatschappelijke dienstverlening Rivas 15-12-2016
Raadsinformatiebrief Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2016 08-12-2016
Raadsinformatiebrief Samenwerking Sociaal domein Alblasserdam 05-12-2016
Nieuwsbrief Beschermd Wonen 17-11-2016
Nieuwsbrief beschermd wonen 20-09-2016
Jaarverslag 2015 Wmo adviesraad Alblasserdam 20-09-2016
Raadsinformatiebrief Stand van zaken mantelzorgondersteuning en waardering 01-09-2016
Raadsmemo Vragen in de commissie samenleving van 22 maart 26-05-2016
Raadsvoorstel Verordening beschermd wonen en opvang 2016 29-02-2016
Kwartaalbrief uitvoering WMO 2015 11-02-2016
Raadsinformatiebrief uitvoeringsprogramma Wmo 2015-2016 03-12-2014
Raadsinformatiebrief Financiele notitie WMO 2015 25-09-2014
Raadsvoorstel Wmo beleidsplan 2015-2018 15-07-2014
Raadsvoorstel over Serviceorganisatie Wmo 30-01-2014
Raadsvoorstel vaststellen van de Beleidsbrief Wmo 2015 21-11-2013