Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 74

Gemeente Dordrecht

Thema' 74

Openstaand onderwerp 74 abonneer
Aangemaakt 05 juni 2014 12:54
Onderwerp Organisatie Alblasserdam
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief Prioriteiten stellen 2020 08-05-2020
Raadsinformatiebrief detaillering dienstverleningsconcept De Rederij 06-05-2020
Raadsmemo herstelwerkzaamheden raadhuisplein 21-04-2020
Voortgangsrapportage Huis van de Samenleving 07-01-2020
Voortgangsrapportage gemeentehuis 18-10-2019
Raadsmemo Herstelwerkzaamheden raadhuisplein 19-09-2019
Raadsinformatiebrief Verantwoording ENSIA 2018 31-05-2019
Memo over Maatregelen i.v.m. efficiencyverlies balie publiekswinkel 19-04-2019
Raadsinformatiebrief portefeuilleverdeling van het college van B&W, bestuurlijke vertegenwoordigingen, benoeming volgorde loco-burgemeester en vervanging wethouders 07-06-2018
Raadsvoorstel Privacybeleid Drechtsteden 07-06-2018
Raadsinformatiebrief Stand van zaken Dienstverlening Drechtsteden 26-02-2018
Raadsinformatiebrief Afronding bestuursperiode 2014-2018: Evaluatie Samenlevingsagenda 'Samen Doen, Samen Gedaan' 07-02-2018
Raadsinformatiebrief Resultaten monitor communicatie & bestuur 2017 27-10-2017
Raadsinformatiebrief Informatieveiligheid. 01-06-2017
Raadsinformatiebrief jaarverslag 2016 archief 30-05-2017
Raadsinformatiebrief Stand van zaken Dienstverlening Drechtsteden 16-01-2017
Raadsinformatiebrief Rapportage gemeentearchivaris 2015 13-06-2016
Raadsmemo Brief SWA inzake benoeming directeur 24-03-2016
Raadsmemo invulling schoonmaak gemeentehuis 11-02-2016
Raadsinformatiebrief Monitor Communicatie en Bestuur 2015 23-11-2015
Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkelingen Raadhuisplein, gemeentehuis, Havenstraat 02-11-2015
Raadsinformatiebrief Voortgang Stichting Welzijn Alblasserdam 02-11-2015
Raadsinformatiebrief Definitief besluit deelname Drechtstedelijk Klantcontactcentrum 15-07-2015
Burgerjaarverslag 2014 25-06-2015
Raadsinformatiebrief Koersplan 2016 - 2018 Stichting Welzijn Alblasserdam 09-06-2015
Raadsinformatiebrief Benoemingsprocedure bestuur en directeur Stichting Welzijn Alblasserdam 09-06-2015
GEHEIME raadsmemo afdeling Buitenruimte 12-02-2015
GEHEIME Raadsinformatiebrief SWA 22-01-2015
Raadsinformatiebrief Visie op communicatie ‘Zo communiceren wij’ en relatie met organisatieontwikkelagenda 2015 – 2016 ‘In beweging voor Alblasserdam’ 02-01-2015
Raadsinformatiebrief deelname coalitie Waterdriehoek 26-11-2014
Zienswijze DKCC gemeente Zwijndrecht 12-11-2014
Raadsvoorstel benoeming wethouder P.J. Verheij in de Drechtraad ten behoeve van zijn benoeming in het Drechtstedenbestuur 26-08-2014
Raadsinformatiebrief vervanging burgemeester Blase per 4 augustus 2014 20-08-2014
Raadsinformatiebrief Stichting Welzijn Alblasserdam 15-07-2014
GEHEIME raadsmemo 03-07-2014
Samenlevingsagenda 2014 - 2018 03-07-2014