Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 76

Gemeente Dordrecht

Thema' 76

Openstaand onderwerp 76 abonneer
Aangemaakt 10 juni 2015 12:02
Onderwerp Planning en controle cyclus 2016
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 06-06-2017
Raadsinformatiebrief Tussentijdse realisatie begroting 2016 06-02-2017
Raadsmemo Beantwoording vraag D66; Regionaal fonds 17-11-2016
Raadsvoorstel Controleopdracht accountantscontrole 2016 17-11-2016
Raadsmemo Vragen fractie D66 ter zake de Inrichting van het Scheldeplein en de 2e bestuursrapportage 01-11-2016
Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2016 26-09-2016
Brief prov.Zuid Holland inventarisatie kerngetallen gemeente Zuid-Holland 23-06-2016
Raadsmemo GEHEIM Financiƫle vertaling uitvoering Visie Centrumhart in PPN 2017 23-06-2016
Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 13-06-2016
Raadsmemo Overschrijding elektra voorziening weekmarkt project Wilgenplein 14-04-2016
Begrotingscirculaire 2017-2020 Provincie Zuid-Holland Zuid 14-04-2016
Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties 2016 08-04-2016
Raadsinformatiebrief accountantscontrole sociaal domein 29-02-2016
Brief Prov.Zuid Holland Toezichtregime begroting 2016 11-02-2016
Raadsmemo Brandbrief wethouders financiƫn aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 11-02-2016
Raadsinformatiebrief Beantwoording van de brief van Gedeputeerde Staten over het toezichtregime voor de begroting 2016 04-02-2016
Raadsinformatiebrief Beantwoording technische vragen bij de begroting 2016 10-11-2015
Raadsvoorstel Programmabegroting 2016 en Meerjarenperspectief 2017-2019 24-09-2015
22Brief Provincie Zuid Holland opname kengetallen in begrotingsbrief 2016 17-09-2015
Tweede termijn gemeenteraad 25-06-2015
Eerste termijn college 25-06-2015
Eerste termijn gemeenteraad 25-06-2015
Tweede termijn college 25-06-2015
Raadsvoorstel Perspectiefnota 2016 15-06-2015