Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Zoeken naar een Thema'
Gearchiveerd
Nummer Onderwerp Aangemaakt Gearchiveerd  
41 A15/luchtkwaliteit 11-06-2013
32 Bedrijventerreinen 30-05-2013
36 Begraafplaats 04-06-2013
35 Beheer Openbare ruimte 04-06-2013
44 Beschermd Dorpsgezicht-Monumentencommissie 25-06-2013
66 Bestemmingsplan Werkgebied 16-09-2013
29 Bestemmingsplannen 30-05-2013
28 Bestuurlijke Zaken 28-05-2013
43 Bodemverontreiniging Pijlstoep/West-Kinderdijk 24-06-2013
42 Boerderij locatie Kortland 42 12-06-2013
17 Brede School Mesdaglaan 21-05-2013
3 Brieven van burgers 21-05-2013
79 Centrumvisie 10-11-2015
45 Cultuur 27-06-2013
25 De Plantage 22-05-2013
49 Digitale Infrastructuur 16-07-2013
21 Dijklint 21-05-2013
61 Drechtwerk - Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam 13-08-2013
47 Duurzaamheid 02-07-2013
4 Economie 21-05-2013
1 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 21-05-2013
52 Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd 18-07-2013
26 Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh 22-05-2013
57 Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 13-08-2013
33 Gemeenteraadsverkiezingen 30-05-2013
73 Gezondheidszorg 03-02-2014
51 Griffie 17-07-2013
13 Haven Zuid/Toerisme Kinderdijk 21-05-2013
27 Hof Souburgh 28-05-2013
37 HVC 04-06-2013
24 Jeugd 21-05-2013
2 Jeugdgemeenteraad 21-05-2013
46 Kinderopvang 02-07-2013
23 Landvast 21-05-2013
56 Locatie Oude Wipmolen 29-07-2013
38 Media 05-06-2013
10 Ministerie's 21-05-2013
11 Multi Functioneel Centrum Maasplein (MFC) 21-05-2013
15 Nedstaal 21-05-2013
16 Nieuw Zwembad 21-05-2013
68 Noord & Landzigt 03-10-2013
30 Noordoevers 30-05-2013
63 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 20-08-2013
53 Onderwijs 23-07-2013
72 Ontwikkelprogramma Drechtsteden 06-01-2014
54 Openbare orde en veiligheid 25-07-2013
74 Organisatie Alblasserdam 05-06-2014
8 Overige ingekomen stukken 21-05-2013
78 Participatiebeleid 04-11-2015
64 Planning & Control cyclus 2011 27-08-2013
65 Planning & Control Cyclus 2015 04-09-2013
83 Planning & Controlcyclus 2020 18-10-2019
18 Planning en Control cyclus 2013 21-05-2013
19 Planning en Control cyclus 2014 21-05-2013
81 Planning en Control cyclus 2018 02-06-2017
82 Planning en control cyclus 2019 19-12-2018
31 Planning en Control cylcus 2012 30-05-2013
84 Planning en Controlcyclus 2021 04-12-2020
76 Planning en controle cyclus 2016 10-06-2015
80 Planning en controle cyclus 2017 21-06-2016
70 Projecten Buitenruimte 05-11-2013
5 Provincie Zuid-Holland 21-05-2013
14 Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) 21-05-2013
6 Rekenkamercommissie 21-05-2013
58 Schriftelijke vragen 13-08-2013
67 Sociale Zaken 18-09-2013
59 Sport 13-08-2013
40 Sportaccommodatie CKC/KDO 11-06-2013
12 Structuurvisie 2013 21-05-2013
60 Structuurvisie 2040 13-08-2013
9 SVHW en Eneco 21-05-2013
55 Terrein Bochanen 29-07-2013
39 Transities in het sociale domein 05-06-2013
50 Vastgoed 16-07-2013
22 Verkeer/Fietspad Dijklint 21-05-2013
75 Verlengde eerste lijn/DOK11 02-01-2015
62 Verordeningen 15-08-2013
77 Vluchtelingen 14-10-2015
7 VNG, VZHG, VvG 21-05-2013
48 Windmolens 02-07-2013
71 WMO 21-11-2013
69 Woonkracht10/woonruimtezaken 31-10-2013
20 Woonwagens 21-05-2013
34 Woonwijken 30-05-2013