Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Actuele bestuurlijke dossiers

Raadsmemo (GEHEIM) 6 november 2019

Publicatie 13 november 2019

via mail ontvangen

Bestuurlijk dossier

Aanzet voor ruimtelijk-economische samenwerking raden DS

Publicatie 13 november 2019

Binnen regio Drechtsteden

Bestuurlijk dossier

Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg

Publicatie 13 november 2019

ingekomen mail

Bestuurlijk dossier

Raadsmemo Wegingskader sociaal domein;

Publicatie 13 november 2019

Toezegging wethouder Zandvliet in bijeenkomst 10 september

Bestuurlijk dossier

Raadsinformatiebrief Toekomstbestendig Sportcentrum Blokweer

Publicatie 12 november 2019

Sportcentrum Blokweer wordt, vanaf de openstelling van het nieuwe zwembad eind 2014, beheerd en geƫxploiteerd door de Beheerstichting Sport Alblas Lees meer ...

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel geheimhouding stukken

Publicatie 7 november 2019

Bestuurlijk dossier

Ingekomen ter kennisname: Motie van de gemeente Rheden

Publicatie 6 november 2019

ingekomen stuk t.a.v. de gemeenteraad

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel Eindevaluatie en voortzetting Ondernemersfonds Alblasserdam

Publicatie 4 november 2019

Het Ondernemersfonds Alblasserdam betreft een pilotproject voor de duur van 4 jaar en deze loopt eind 2019 af. In het raadsbesluit is destijds afg Lees meer ...

Bestuurlijk dossier

Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen PFOA en GenX sinds 2017

Publicatie 4 november 2019

Ontwikkelingen PFOA en GenX sinds 2017

Bestuurlijk dossier