Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Actuele bestuurlijke dossiers

Raadsinformatiebrief Herstel Raadhuisplein

Publicatie 11 september 2019

Bestuurlijk dossier

Raadsinformatiebrief Jaarrapportage Privacy en Gegevensuitwisseling mei 2018 – april 2019 en voortvloeiende maatregelen

Publicatie 11 september 2019

College adviseert raad om kennis te nemen van de Jaarrapportage Privacy en Gegevensuitwisseling mei 2018 – april 2019 en voortvloeiende maatregele Lees meer ...

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel Zienswijze op deelneming GRD in werkgeversvereniging VNG in verband met volgen CAO

Publicatie 11 september 2019

Het college stelt aan de raad voor om kennis te nemen van een brief van het dagelijks bestuur van de GRD inzake zienswijze op deelneming in werkge Lees meer ...

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke regeling DG&J

Publicatie 11 september 2019

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Publicatie 11 september 2019

TenneT heeft de gemeente Alblasserdam verzocht om een bestemmingsplan vast te stellen dat de aanleg en instandhouding van een 150kV leiding mogeli Lees meer ...

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel aanvullend krediet fase 3 reconstructie Blokweer 2

Publicatie 11 september 2019

Door aanvullende werkzaamheden en stijging van binnen de GWW sector kosten is een aanvullend krediet nodig voor fase 3 Blokweer 2

Bestuurlijk dossier

Raadsvoorstel wijzigen Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Alblasserdam 2019

Publicatie 11 september 2019

N.a.v. Modelverordening van de VNG

Bestuurlijk dossier