logo formulier Aanvraagformulier Standplaatsvergunning
Aanvraagformulier Standplaatsvergunning

Gegevens standplaats
*Incidentele standplaats
Seizoensstandplaats (ijsverkoop/oliebollen/ kerstbomen e.d. )
Vaste standplaats
Branche / producten*

Voor welke periode wordt de vergunning aangevraagd?*
Anders, namelijk 
Indien vergunning voor 1 dag, vul hier de datum in (dd-mm-jjjj)
Indien vergunning voor een week of langer, vul hier de begin- en einddatum in.
Begindatum (dd-mm-jjjj)
Einddatum (dd-mm-jjjj)
Op welke dag wordt de standplaats ingenomen?*
Op welke locatie wordt de standplaats ingenomen*
Anders, namelijk (alleen bij incidentele standplaats)
Situatietekening 
(alleen bij locatie keuze 'anders' )
Waarmee wordt de standplaats ingenomen?*
Anders, namelijk 

Wat is de oppervlakte van de standplaats?
Kraam / verkoopwagen ( bv. afmeting 10m x 5m = 50m²)
Luifel ( bv. afmeting 10m x 5m = 50m²)
Overige zaken ( bv. afmeting 10m x 5m = 50m²)
Totaal ( bv. afmeting 50m²+ 50 m²+50 m² = 150m²)
Eventuele opmerkingen 

Bijlagen

De volgende bijlagen dienen bij dit formulier te worden toegevoegd:
Kopie uittreksel KvK*
Kopie van CRK-pas*
In het volgende scherm kunt u uw naam en adresgegevens doorgeven.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar