logo formulier Aanvraagformulier Collectevergunning
Aanvraagformulier Collectevergunning

Gegevens organisatie/ vereniging
Naam organisatie/ vereniging*
Naam aanvrager*
Functie aanvrager bij organisatie*
Straatnaam*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnummer 
Gegevens collecte/ inzameling
Betreft*
Anders, namelijk 
Welke goederen worden ingezameld? 
Startdatum collecte/ inzameling*(dd-mm-jjjj)
Einddatum collecte/ inzameling*(dd-mm-jjjj)
Tijdstip vanaf*(bv. 09.00)
Tijdstip tot*(bv. 17.00)
Locatie*
Doel van de inzameling*
Kopie identiteitsbewijs*
In het volgende scherm kunt u uw naam en adresgegevens doorgeven.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar