Verhuizing naar Gemeente Alblasserdam

GEGEVENS AANGEVER
Kopie/foto/scan van een geldig identiteitsbewijs*

GEGEVENS VERHUIZING
Datum van verhuizing?* (dd-mm-jjjj)
Nieuwe straatnaam*
Nieuw huisnummer (en evt. huisletter)*
Nieuwe postcode* (bijvoorbeeld: 1234AB)
Wat wordt uw nieuwe woonsituatie?*


De bijlagen die u meestuurt bij deze aangifte zijn afhankelijk van uw situatie.
TIP: maak een foto of scan. Dan kunt u die uploaden.
Als u huurder bent van een woning van een woningcorporatie dan levert u aan:
* een recent huurcontract op uw naam (pagina's met persoons- en adresgegevens en handtekening);
* toestemming woningcorporatie bij inwoning op een huurwoning
Bijlage 
Bijlage 
Bijlage 
Als u gaat inwonen op een particulier adres waar de eigenaar zelf niet woont dan levert u aan:
* toestemming eigenaar woning bij inwonen huurwoning en;
* kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar
Bijlage 
Bijlage 
Bijlage 

MEEVERHUISD ZIJN
Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
Kind 1
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
 jongen meisje
Kind 2
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
 jongen meisje
Kind 3
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
 jongen meisje
Kind 4
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
 jongen meisje
Kind 5
Achternaam 
Voorletters (1e voornaam voluit) 
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
 jongen meisje

OUD ADRES
Blijft er iemand op het oude adres wonen?*ja nee
Zo ja, naam en voorletters 

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN 

Op het volgende scherm vragen wij uw naam, adres en woonplaats.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar