Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en vorst. De gemeente Alblasserdam zorgtvoor de bestrijding van gladheid op de openbare wegen en fietspaden binnen de gemeente. De gemeente strooit niet overal. Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding. Inwoners en winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de stoep. Omdat strooien in woonstraten minder effectief is, heeft het strooien in die straten een lage prioriteit.

Klik hier voor nadere informatie over de gladheidsbestrijding, waaronder overzichten van de strooiroutes.


     
Wat wilt u melden m.b.t. gladheid? Deze lokatie valt buiten de strooiroute maar ik wil de gladheid toch melden.   
  Deze lokatie valt in de strooiroute. Het is er glad   
  Het trottoir is glad   
     
  terug naar begin     één vraag terug