Kunt u het onderwerp nader specificeren met een van de volgende onderwerpen? Glasbakken   
  Kledingcontainers   
  Minicontainers (papier, GFT, huisvuil)   
  Bovengrondse Huisvuil Verzamelcontainers (beton)   
  Ondergrondse Huisvuil Verzamelcontainers   
  Afvalbakken   
  Glas op straat of bij een speelplaats   
  Hondenuitlaatplaats   
  Er ligt olie / verf op de weg en dat geeft een gevaarlijke situatie   
  Zwerfvuil   
  Grofvuil   
  Er ligt gevaarlijk afval op de weg   
  Er liggen kerstbomen op straat   
  Anders, mijn keuze staat er niet bij   
     
  terug naar begin     één vraag terug