Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Grondgebied, Bestuur, Samenleving

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Grondgebied, Bestuur, Samenleving

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Grondgebied, Bestuur, Samenleving
Vergadernummer 2301201
Aanvang-sluiting 11-12-2018 19:30 - 11-12-2018 22:00

Uitnodiging
tot bijwoning van de openbare vergadering van de integrale raadscommissie Grondgebied, Bestuur, Samenleving

Datum: dinsdag 11 december 2018
Tijd: 19:30
Plaats: Alblasserdam
Locatie: Burgerzaal

 

Opening

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

2

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen van het college.

Bespreekstukken

3

min
Besluit

Er zijn twee insprekers bij dit agendapunt. De heer de Groot spreekt in op het raadsvoorstel. Vervolgens spreekt ook de heer Wijninga in en hij overhandigt daarbij 654 handtekeningen aan de voorzitter van de commissie (petitie met het verzoek een referendum te organiseren).
In zijn rol als portefeuillehouder reageert de heer Paans dat het organiseren van een referendum mogelijk is, maar dat hier een raadsbesluit bij nodig is en bovendien moeten zaken goed georganiseerd worden.

De heer Verheij raadt aan om zo spoedig mogelijk eisen en wensen van het onderdeel Audio/Visueel nader uit te werken.
Toegezegd wordt dat een overzicht wordt nageleverd met daarin een opbouw van de kosten (verhouding kosten installaties/asbest/sloop/inrichting etc.).  
Over het vervolgproces rond de huidige locatie van de bibliotheek zal de raad een uitspraak moeten doen, de portefeuillehouder neemt dit mee.
Parkeren op het raadhuisplein en bereikbaarheid van het gemeentehuis zijn aandachtspunten, er zullen goede procesafspraken gemaakt moeten worden.
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de gemeenteraad van 18 december.

4

min
Besluit

De beantwoording van vragen wordt betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de Renovatie gemeentehuis. Deze bijlagen komen terug bij de behandeling van het voorstel tijdens de raad van 18 december.

Sluiting

5

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6

min
Besluit

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Inspreekrecht burgers

Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte reactie. Graag voorafgaand aan de vergadering aanmelden: griffier@alblasserdam.nl

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het RIS.

Voorzitter: J.G.A. Paans