Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 15

Gemeente Dordrecht

Thema' 15

Openstaand onderwerp 15 abonneer
Aangemaakt 21 mei 2013 14:58
Onderwerp Nedstaal
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Geheime raadsmemo Nedstaal 14-08-2017
Geheime Raadsmemo 30-03-2017
Raadsmemo Sluiting Nedstaal 17-11-2016
Mail Ruud Lammers inzake geluidsoverlast FN Steel 26-05-2016
OP-roep aan raadsleden Alblasserdam inzake giftige stoffen emissies door Nedstaal 26-05-2016
Raadsmemo beantwoording vragen inzake raadsmemo dwangsom Nedstaal inzake overschrijding uitstoot kwik 20-04-2015
Raadsmemo Tijdelijke overschrijding emissieconcentratie-eis voor kwik door Nedstaal B.V. 25-03-2015
Raadsmemo besluit opleggen dwangsom Nedstaal 11-12-2014
Raadsmemo uitspraak raad van state over de asbestproeven 11-12-2014
Vragen Groen Links fractie Drechtsteden betreffende Nedstaal; 12-11-2014
Raadsmemo Hoger beroep asbestproeven en reactie op verweerschrift 27-10-2014
Raadsmemo actuele informatie faillissement en overname Nedstaal 27-10-2014
Raadsmemo beantwoording mail actiecomite 22-10-2014
Raadsmemo reactie verweeerschrift Nedstaal 22-10-2014
Ingekomen mail vragen actiecomite Asbest Nedstaal Nee 18-09-2014
Raadsmemo Asbestincident Nedstaal 18-09-2014
Raadsmemo Nedstaal en uitspraak beroep inzake asbestproeven 18-09-2014
Raadsinformatiebrief dossier Nedstaal 02-09-2014
Raadsinformatiebrief dossier Nedstaal 01-09-2014
Raadsinformatiebrief real-time publicatie meetgegevens en aanvullende analyse meetgegevens eerste kwartaal 01-09-2014
Raadsinformatiebrief Hoger beroep tegen vergunning asbestproeven Nedstaal 22-05-2014
Mail Ruud Lammers Beroep Nedstaal en Argos 07-05-2014
Raadsmemo Uitspraak inzake beroep Nedstaal 17-04-2014
Mailbericht dhr. W.Schulpen betreffende uitholling macht gemeenteraad 10-12-2013
Mail lijst Lammers aan 2e kamerfractie SP betreffende Nedstaal 04-12-2013
Raadsmemo over Nedstaal en emissie van fijnstof 25-11-2013
Brief comite Asbest Nedstaal Nee 30-10-2013 betreffende het handhavingsverzoek alsmede OZHZ en functioneren 04-11-2013
Raadsinformatiebrief over Beroep tegen vergunning asbestproeven Nedstaal 30-10-2013
Open brief Actie comité Asbest-Nedstaal-Nee van 4 oktober 2013 betreffende OZHZ Vergunning asbestproeven. 08-10-2013
Omgevingsvergunning OZHZ Ruigenhil Vastgoed BV (Nedstaal) 23-09-2013
Ingezonden stuk inzake Nedstaal van actiecomite Asbest Nedstaal Nee 16-09-2013
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken dossier Nedstaal en zienswijze college op wijziging vergunning Ruigenhil BV Ruimte 11-09-2013
Raadsmemo over Nedstaal en emissie van fijnstof 29-08-2013
Brief van dhr. K. Boon aan OZHZ over stankoverlast Nedstaal 29-08-2013
Mail van dhr. K. Boodt betreffende commissie Grondgebruik, d.d. 21 mei 2013 28-05-2013
Raadsinformatiebrief over Emissiecijfers Nedstaal 07-05-2013
Raadsinformatiebrief Fijnstofmetingen motie SGP 03-05-2013
Burgemeester, raadsmemo asbest gevonden bij Nedstaal 12-04-2013
Actie Comite Asbest Nedstaal Nee, bericht Nedstaal stilgelegd vanwege asbest 12-04-2013
Burgemeester, raadsmemo emissiecijfers Nedstaal 27-03-2013
Fractie Lijst Lammers, emissiecijfers Nedstaal 22-03-2013
Raadsinformatiebrief over Emissiecijfers Nedstaal 01-03-2013
Comite Astbest Nedstaal nee, op 11 febr. geregistreerde mailberichten 13-02-2013
Wethouder Verheij; raadsmemo persbericht OZHZ ivm Nedstaal 06-02-2013
Gemeente Alblasserdam, beantwoording vragen actiecomite 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over Feitenrelaas rondom vergunningaanvraag / ontwerpbeschikking m.b.t. de proef met het verwerken van licht asbesthoudend schroot bij Nedstaal 01-02-2013
Dhr. Baijens; handtekeningen tegen plannen asbest Nedstaal 25-01-2013
Comite Asbest Nedstaal Nee, mailberichten ontvangen op 20 januari 21-01-2013
Comite Asbest Nedstaal Nee, mailbericht 18-01-2013
Raadsinformatiebrief Contra-expertise en zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning betreffende proefnemingen met het verwerken van licht asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal. 17-01-2013
Comite Asbest Nedstaal Nee, diverse berichten van het acticomite, ingeschreven op 14 januari 2013 15-01-2013
Comite Asbest Nedstaal Nee, diverse berichten van het actiecomite, ontvangen in week 2, 2013. 14-01-2013
Comite Asbest Nedstaal Nee; toezending revisievergunning en vragen aan OZHZ 09-01-2013
Omgevingsdienst ZHZ, uitnodiging informatiebijeenkomst Nedstaal op 14 januari om 19.15 31-12-2012
Raadsinformatiebrief over zienswijze vergunningaanvraag Nedstaal B.V. 28-12-2012
Asbest/Nedstaal (kennisgeving Ruigenhil Vastgoed B.V. (Nedstaal B.V.) 24-12-2012
Raadsinformatiebrief over Vergunningaanvraag proef asbestverwerking Nedstaal 19-12-2012
Omgevingsdienst ZHZ, ter kennisneming, uitnodiging bijeenkomst op 19 december over ontwerpbeschikking Nedstaal; 14-12-2012
Asbest Nedstaal Nee!!!, brief van verontruste Alblasserdammers; 14-12-2012