Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 54

Gemeente Dordrecht

Thema' 54

Openstaand onderwerp 54 abonneer
Aangemaakt 25 juli 2013 14:42
Onderwerp Openbare orde en veiligheid
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsmemo 7 april stand van zaken Corona 20-05-2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 21-04-2020
Raadsmemo over het niet oplossen van woninginbraken 13-02-2020
Raadsvoorstel Vaststellen Handhavingsbeleid 24-01-2020
Raadsinformatiebrief Evaluatie Oud & Nieuw 2019-2020 24-01-2020
Raadsmemo inzet politiecapaciteit 12-12-2019
Raadsinformatiebrief Jaarwisseling / Notitie Vuurwerk 05-12-2019
Raadsvoorstel Vaststellen wegsleepverordening 05-12-2019
Raadsmemo Notitie vuurwerk combineren met RIB Jaarwisseling 28-10-2019
Brief Veiligheidsregio ZHZ over Storing 112 en 0900-8844 26-06-2019
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019 02-05-2019
Raadsmemo stand van zaken afwikkeling incident OTT 21-03-2019
Raadsinformatiebrief incident stankoverlast door lekkende tankwagen op 9 februari 2019 01-03-2019
Jaarverslag en jaarplan VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) 14-06-2018
Raadsinformatiebrief startnotitie lokale aanpak mensenhandel 27-03-2018
Raadsvoorstel Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 05-02-2018
Raadsinformatiebrief Invoering cameratoezicht 15-01-2018
Raadsinformatiebrief Evaluatie pilot meldingen evenementen 15-01-2018
Raadsinformatiebrief Schriftelijke vragen D66 over gebruik bodycams 15-01-2018
Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid 2017 - 2020 10-05-2017
Raadsvoorstel Evenementenbeleid 2017 10-05-2017
Jaarverslag 2016 VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 12-04-2017
Raadsinformatiebrief Afsluiting Havenfestival 2016 06-02-2017
Raadsinformatiebrief Prostitutienota Alblasserdam 2017, ontmoediging en regulering 16-01-2017
Raadsinformatiebrief Actualisatie lokaal drugsbeleid 16-01-2017
Jaarrapport discriminatie 2015 26-05-2016
Raadsinformatiebrief wijzigingen gemeentelijke crisisorganisatie 17-12-2014
Raadsinformatiebrief ontwerpbeleidsplan politie regio Rotterdam 2015-2018 16-07-2014
Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 nr.1 10-04-2014
Raadsvoorstel over vaststellen verordeningen ten behoeve van heffing belasting camperplaatsen bij Landvast 24-03-2014
PROGRAMMA 02-09-2013
Politie, vergadering regionale college, 7 december 2012; 11-12-2012