Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Thema' / Thema' 62

Gemeente Dordrecht

Thema' 62

Openstaand onderwerp 62 abonneer
Aangemaakt 15 augustus 2013 12:03
Onderwerp Verordeningen
Onderwerp Collegeprogramma Gepubliceerd
Raadsvoorstel Alleenrechtverordening Stichting Leerwerkbedrijf Smile 08-05-2020
Raadsinformatiebrief Kennis nemen van de Mandaatregeling 13-01-2020
Raadsinformatiebrief Kennis nemen van de Klachtenregeling 13-01-2020
Raadsvoorstel Leges- en belastingverordeningen 2020 05-12-2019
Raadsvoorstel Herziening Huisvestingsverordening Alblasserdam 2019 04-11-2019
Raadsvoorstel Actualiseren Huisvestingsverordening Alblasserdam 31-05-2019
Ledenbrief VNG over model-Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 201 en model-Instructies griffier en secretaris 2019 19-04-2019
Raadsvoorstel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam (2019) 29-03-2019
Raadsvoorstel Inspraakverordening gemeente Alblasserdam 26-11-2018
Raadsvoorstel Leges- en belastingverordeningen 2019 en tarieventabel 2019 26-11-2018
Raadsvoorstel Aanpassing tarieventabel 2018 behorend bij de Legesverordening 2018 05-02-2018
Raadsvoorstel en besluit tarieven 2018 27-11-2017
Raadsvoorstel Nota Waardering en Afschrijving vaste activa 27-11-2017
Raadsvoorstel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 27-11-2017
Ingekomen brief bezwaarschrift grafrechten 29-08-2017
Raadsvoorstel Marktverordening gemeente Alblasserdam 2017. 01-06-2017
Raadsvoorstel Wijziging verordening beschermd wonen en opvang 29-03-2017
Raadsinformatiebrief Stand van zaken actualisatie evaluatie evenementenbeleid 21-03-2017
Raadsvoorstel en besluit tarieven 2017 05-12-2016
Raadsinformatiebrief Actualisatie lokaal prostitutiebeleid 26-09-2016
Raadsvoorstel Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2016 26-09-2016
Raadsvoorstel Aanpassing tarieventabel 2016 behorend bij de Legesverordening 2016 08-04-2016
Raadsvoorstel Vaststellen regionaal uniform Verordening VTH 29-03-2016
Raadsmemo Beantwoording vragen commissie Samenleving over Verordening Beschermd Wonen en opvang 2016 24-03-2016
Raadsvoorstel en besluit tarieven 2016 03-12-2015
Raadsvoorstel Telecommunicatieverordening Alblasserdam 2015 08-06-2015
Raadsvoorstel Leidingverordening Alblasserdam 2015 08-06-2015
Raadsvoorstel Huisvestingsverordening Alblasserdam 2015 11-05-2015
Raadsvoorstel Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening 02-02-2015
Raadsvoorstel Aanpassing tarieventabel 2015 behorend bij de Legesverordening 2015 26-01-2015
Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2015 en tarieventabel 2015 24-11-2014
Raadsvoorstel Financiƫle Verordening Alblasserdam 2015 24-11-2014
Raadsmemo gegevensverstekking derden BRP 22-10-2014
Raadsvoorstel Verordening Basis Registratie Personen 27-08-2014
Raadsvoorstel verordening leerlingenvervoer 03-06-2014
Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2014 en tarieventabel 2014 30-01-2014
Raadsvoorstel over Vaststelling Archiefverordening gemeente Alblasserdam 2013 07-01-2014
Raadsmemo over Verslag gemeentearchivaris inzake toestand informatiehuishouding 11-12-2013
Raadsvoorstel nieuwe Drank- en Horecaverordening Alblasserdam 25-11-2013
Raadsvoorstel over diverse Belastingverordeningen 2014 en tarieventabel 2014 25-11-2013
Raadsvoorstel vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Alblasserdam 2014 21-11-2013
Burgemeester, raadsmemo Vragen D66 over brandbeveiligingsverordening 12-04-2013
Wethouder Cardon, raadsmemo vragen n.a.v. commissievergadering 22 jan. 2013, ivm aanpassen verordening afvalstoffenheffing 02-04-2013
Vaststelling Erfgoedverordening 2013 04-03-2013
Wethouder Cardon, raadsmemo Marktverordening 27-02-2013
Brandbeveiligingsverordening 2013 26-02-2013
Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Alblasserdam 2013 28-01-2013
Wijzigen Bouwverordening n.a.v. inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 03-09-2012
Eerste wijziging verordening Precariobelasting 2012 10-04-2012