Informatiesysteem Gemeente Alblasserdam

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2656733

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2656733

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2656733
Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd stedenbouwkundig plan "Kloos" (voorheen Mercon-Kloos)
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2021 13:46:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststelling gewijzigd stedenbouwkundig plan Kloos (voorheen Mercon-Kloos) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - Kloos boekje Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1 n.a.v. plannen Mercon Kloos Algemeen
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2 n.a.v. plannen Mercon Kloos Algemeen
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 3 n.a.v. plannen terrein Mercon Kloos Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen n.a.v. raadsvoorstel Kloos Algemeen
Icoon voor documenttype Ingekomen brief bewoner West Kinderdijk d.d. 28 januari 2021 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Vaststelling gewijzigd stedenbouwkundig plan Kloos (voorheen Mercon-Kloos) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsvoorstel Kloos (voorheen Mercon Kloos) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Kloos getekend Raadsvoorstel